One Stop Shop To Shift

Energy Onto The Sustainable Side

lines Title

Tworzymy Grupę Electrum

Climate Tech

Climate Tech to innowacyjne technologie dedykowane ochronie klimatu. Naszym celem jest rozwijanie rozwiązań, które ograniczają emisje szkodliwych gazów, zwiększają efektywność energetyczną i promują zrównoważone zarządzanie zasobami. Wdrażamy nowoczesne metody wytwarzania energii odnawialnej, systemy przechwytywania CO2 oraz zaawansowane techniki recyklingu. Działania te wpisują się w globalne trendy ekologiczne i są odpowiedzią na współczesne wyzwania środowiskowe.

Działając holistycznie, oferujemy kreatywne rozwiązania technologiczne i biznesowe na każdym etapie inwestycji. Nacisk na badania i rozwój w obszarze technologii i przemysłu pozwala nam na dostarczenie kompleksowych produktów uzupełniających nasze możliwości wykonawcze.

.

ELECTRUM HOLDING

One Stop Shop
Zintegrowany Model Biznesowy

Electrum operuje w zintegrowanym modelu biznesowym, dostarczając usługi developmentu, EPC oraz O&M dla najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów.

electrum holding electrum holding electrum ventures electrum concreo electrum concreo electrum concreo electrum concreo electrum solutions electrum solutions

Kreujemy rozwiązania dla przedsięwzięć inwestycyjnych
w całym łańcuchu wartości i dbamy o cały cykl życia aktywów energetycznych

Electrum Holding

Electrum Concreo

Wykonujemy strategiczne projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii. W naszym portfolio znajduje się 1,5 GW Zielonej Energii, w tym największa farma wiatrowa w Polsce i wielkoskalowe realizacje PV. Wśród naszych projektów znajduje się też koncepcja pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, budowa najdłuższej linii energetycznej 220 kV oraz jednej z największych stacji GIS 110 kV.

Electrum Adapt

To centrum usług wspólnych Electrum Holding. Zapewniamy kompleksową obsługę handlową, prawną, finansową, informatyczną, jakościową i marketingową dla całej Grupy. Indywidualne zaplecze kompetencyjne pozwala Electrum Hodling skutecznie realizować strategie biznesowe zorientowane na przyszłość oraz społeczną i środowiskową odpowiedzialność.

Electrum Ventures

Odpowiada za rozwój Indywidualnego miksu energetycznego oraz reorganizację aktywów energetycznych. Jesteśmy liderem w obszarze skutecznego przygotowania projektów OZE do realizacji dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu z zakresu projektowania, uzyskiwania pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, a także sporządzania dokumentacji projektowej. Electrum Ventures zapewnia pełną obsługę formalno-prawną, dostarczając optymalne rozwiązania zaspokajające potrzeby energetyczne biznesu oraz przemysłu.

Electrum Solutions

Oferuje rozwiązania z dziedziny najnowszych technologii rozwoju, budowy i utrzymania projektów w obszarach energetyki i IT. Efektywnie zarządzamy aktywami, zapewniając bezprzestojowe działanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych w oparciu o nasz autorski system EMACS. Wychodząc naprzeciw potrzebom spełnienia nowych warunków regulacyjnych stworzyliśmy Renedium 1.0. Urządzenie do regulacji mocy czynnej i biernej, umożliwiające współpracę nawet z 10 jednostkami wytwórczymi ppm (PPC).

Electrum Ukraine

Korzystając z zasobów grupy, spółka zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze i technologiczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od projektowania obiektów OZE, przez budowę, aż po serwis i zarządzanie. W swoim portfolio ma realizację farmy fotowoltaicznej Bolohyvsky Solar Park 1 i 2 w Obwodzie Żytomierskim o łącznej mocy 33 MWp. Był to pierwszy obiekt solarny w Europie Wschodniej, stworzony w oparciu o zaawansowany system śledzenia paneli fotowoltaicznych. Obecnie spółka odpowiada za zarządzanie instalacją na etapie eksploatacji, zapewniając monitoring i ciągłość jej działania.

Everto

Everto to operująca na litewskim rynku spółka należąca do Electrum Holding. Korzystając z zasobów grupy, spółka poszerza jej portfolio projektów na rynkach bałtyckich. Zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze i technologiczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od projektowania obiektów OZE, przez budowę, aż po serwis i zarządzanie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Everto jest zaufanym partnerem, który doskonale zna specyfikę bałtyckiego rynku energetycznego.

Electrum Nofar Energy

Electrum Nofar Energy to spółka Joint Venture specjalizująca się w inwestycjach OZE. Jej główne działania skupiają się na integracji aktywów z rozwiązaniami Virtual Power Plant (VPP), umożliwiając optymalne wykorzystanie energii produkowanej z różnych źródeł odnawialnych. Dodatkowo, spółka angażuje się w rozwój magazynowania energii, co umożliwia efektywne gromadzenie i wykorzystanie energii w określonych momentach. Electrum Nofar Energy prowadzi ekspansję w obszarze aktywów wodorowych, dążąc do zwiększenia udziału tego zielonego źródła energii w swoim portfolio inwestycyjnym.

Działamy w obszarach

Historia Electrum

1997

Założenie firmy

Założenie i rozpoczęcie działalności jako firma instalatorska, koncentrująca się na małych projektach

2002

Podwykonawstwo

Usługi podwykonawcze, kontrakty
instalacyjne, sieci elektroenergetyczne

2007

Pierwsza stacja elektroenergetyczna

Działalność integracyjna i wykonawcza,
modernizacja pierwszej stacji elektroenergetycznej

2009

Projektowanie

Firma inżynieryjno-instalatorska, koncentrująca się na automatyce i produkcji rozdzielnic

2012

Pierwszy kontrakt eBOP

Pierwszy kontrakt na energetyczne wyposażenie uzupełniające (eBOP) dla rynku OZE

2015

Eksploatacja i obsługa techniczna

Rozpoczęcie świadczenia usług eksploatacji i obsługi technicznej oraz ugruntowywanie kompetencji projektowo-integratorskich

2017

Generalny wykonawca

Generalny wykonawca (eBoP), OZE, instalacje przemysłowe i sieci elektroenergetyczne

2019

Kontrakty EPCM / BoP

Dynamiczny rozwój działalności w formule kompleksowego wykonawstwa EPCM/BoP, pierwszy kontrakt zagraniczny

2021

IPP & Nofar

Niezależny dostawca energii (IPP), joint venture z Nofar Energy - zarządzanie aktywami energetycznymi

2022

One Stop Shop

Pełny zakres usług dla największych aktywów energetycznych, w tym rozwój technologii VPP

2023

Climate Tech

Uwzględnienie magazynowania energii, wodoru, amoniaku, ciepła; indywidualne rozwiązania przemysłowe; silna pozycja badawczo-rozwojowa

Rozwijając technologię
i pozostając w dialogu z nauką, sztuką i sportem, dążymy do kreowania zrównoważonej energetyki przyszłości

Skip to content