Electrum Holding

More Than Energy

Misja Electrum

Świat dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje dostępu do zielonej energii. Jest ona niezbędna do zapewnienia przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Dlatego w Electrum realizujemy wizję tworzenia zrównoważonej energetyki przyszłości, która w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska będzie dostarczać energię pochodzącą z alternatywnych źródeł.

Wierzymy, że tylko dojrzałość technologiczna połączona z poszanowaniem naturalnych zasobów może zainicjować rewolucję energetyczną.

Zmieniamy więc otoczenie poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, eksperckiej wiedzy i nieszablonowym myśleniu.

Jednym z nadrzędnych celów Electrum jest zwiększanie świadomości oraz edukacja na temat zmian klimatycznych i środowiskowych, a także realny, pozytywny wpływ na biosferę – z pozycji lidera transformacji energetycznej w Polsce.

Tworzymy i implementujemy pionierskie rozwiązania biznesowe w obszarze energii oraz informacji. Nasze działania podejmujemy z myślą o budowie zrównoważonego, alternatywnego systemu energetycznego.

Jesteśmy pionierami transformacji i wykorzystujemy technologie by budować alternatywy system energetyczny.

Kreujemy Alternatywny

System Energtyczny

Grupa Electrum to wiodący polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji. Dojrzałość technologiczna jej ekspertów pozwala na dostarczanie produktów i usług, które są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i biznesu zmieniające się wraz z postępującą transformacją energetyczną. Tworzy i wprowadza w życie rozwiązania oraz buduje projekty oparte o ideę indywidualnego miksu energetycznego, zachowując równowagę między odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu a aspektem ekonomicznym.

Oferujemy

Kompleksowe Rozwiązania

800 MWp

z Farm Fotowoltaicznych

1400 MW

z Farm Wiatrowych

3,5 mln T

zredukowanej emisji CO2

Bierzemy odpowiedzialność

za świat, który współtworzymy

Nasza korporacyjna odpowiedzialność sięga o wiele dalej niż misja tworzenia zielonej, etycznej energii dostępnej dla wszystkich.

Angażujemy się w akcje przynoszące trwałe zmiany także w lokalnej społeczności.

Blog