Electrum Holding

More Than Energy

Kreujemy Alternatywny

System Energetyczny

Electrum Holding to innowacyjna polska firma o profilu Climate Tech. Zapewniamy najnowsze rozwiązania dla pełnego cyklu życia instalacji OZE od fazy analitycznej i koncepcyjnej, aż po zarządzanie istniejącymi aktywami.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania technologiczne z zakresu rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energetyki i informatyki. Dojrzałość technologiczna naszych ekspertów pozwala nam na dostarczanie produktów i usług, które są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i biznesu zmieniające się wraz z postępującą transformacją energetyczną.

Kreujemy i wprowadzamy w życie rozwiązania oraz budujemy projekty oparte o ideę indywidualnego miksu energetycznego, zachowując przy tym równowagę między odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu a aspektem ekonomicznym. Tworzymy i implementujemy pionierskie rozwiązania biznesowe w obszarze energii oraz informacji. Megawat po megawacie budujemy…

Alternatywny System Energetyczny

Oferujemy

Kompleksowe Rozwiązania

306 MWp

z Farm Fotowoltaicznych

1172 MW

z Farm Wiatrowych

3,5 mln T

zredukowanej emisji CO2

Tworzymy Grupę Electrum

ONE STOP SHOP

Parki wiatrowe

Parki wiatrowe

Parki fotowoltaiczne

Magazyny energii

Magazyny energii

Obiekty przemysłowe

Sieci energetyczne

Life science

Zielony wodór

AI VPP

AI VPP

WTE

Energy islands

Wyspy energetyczne

MISJA ELECTRUM

Świat dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje dostępu do zielonej energii. Jest ona niezbędna do zapewnienia przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Dlatego w Electrum realizujemy wizję tworzenia zrównoważonej energetyki przyszłości, która w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska będzie dostarczać energię pochodzącą z alternatywnych źródeł.

Wierzymy, że tylko dojrzałość technologiczna połączona z poszanowaniem naturalnych zasobów może zainicjować rewolucję energetyczną. Zmieniamy więc otoczenie poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, eksperckiej wiedzy i nieszablonowym myśleniu. 

Jednym z nadrzędnych celów Electrum jest zwiększanie świadomości oraz edukacja na temat zmian klimatycznych i środowiskowych, a także realny, pozytywny wpływ na biosferę – z pozycji lidera transformacji energetycznej w Polsce.

Tworzymy i implementujemy pionierskie rozwiązania biznesowe w obszarze energii oraz informacji. Nasze działania podejmujemy z myślą o budowie zrównoważonego, Alternatywnego Systemu Energetycznego

Bierzemy odpowiedzialność

za świat, który współtworzymy

Nasza korporacyjna odpowiedzialność sięga o wiele dalej niż misja tworzenia zielonej, etycznej energii dostępnej dla wszystkich.

Angażujemy się w akcje przynoszące trwałe zmiany także w lokalnej społeczności.