Electrum Induce
Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu

Dostarczamy technologie i usługi, które napędzają sektor zielonej energii oraz optymalizują aktywa przemysłowe i energetyczne

Kim jesteśmy?

Electrum Induce to integralna część Grupy Electrum, specjalizująca się w dostarczaniu szytych na miarę rozwiązań technologiczno-informatycznych dla przemysłu. Naszą misją jest wspieranie sektora zielonej energii oraz szeroko pojętego rynku energetyki poprzez innowacyjne koncepcje i usługi optymalizacji aktywów.

Zakres naszych usług:

  • Innowacyjne Koncepcje Technologiczne: tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań IT dla sektora zielonej energii; projekty badawczo-rozwojowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej
  • Optymalizacja Aktywów Przemysłowych: analiza i restrukturyzacja aktywów przemysłowych i energetycznych; usługi doradcze mające na celu poprawę wydajności i redukcję kosztów operacyjnych
  • Zarządzanie Energią: Implementacja systemów zarządzania energią; monitoring i analiza zużycia energii w celu optymalizacji procesów.
Skip to content