Environmental, Social, Corporate Governance

W Electrum wierzymy, że zmiana niezbędna do ratowania klimatu musi nastąpić na poziomie systemowym.
Planeta zależy przede wszystkim od organizacji zaangażowanych w znajdowanie zrównoważonych rozwiązań, które dają jednostkom pole do codziennego podejmowania etycznych wyborów. Decyzje jednostek to jednak dopiero następny krok. W pierwszej kolejności, biznes i przemysł muszą wziąć odpowiedzialność za podstawę, na której zbudowany jest współczesny świat. W Electrum bierzemy na siebie tę odpowiedzialność.

Nasza misja zakłada tanią i bezemisyjną energię dostępną dla każdego, dostarczaną przez Alternatywny System Energetyczny, który chcemy stworzyć wspólnie z partnerami biznesowymi podzielającymi tę wizję.

Zależy nam na tworzeniu neutralnej dla środowiska energii, ale na tym nie poprzestajemy – nasza odpowiedzialność korporacyjna sięga znacznie dalej. Poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizację wydarzeń i wolontariat pracowniczy, Electrum wprowadza trwałe zmiany zarówno na poziomie lokalnej
społeczności, jak na poziomie globalnym.

Aktywne wspieranie społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej poprzez udział, organizację i sponsorowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Tworzenie nowych miejsc pracy i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Motywowanie pracowników do realizacji ambicji i celów, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i osobistej.

Wykorzystanie zasobów i możliwości technologicznych firmy do walki z wykluczeniem społecznym i do aktywizacji społeczności lokalnej.

Poszanowanie praw człowieka i zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom i partnerom firmy ze względu na wiek, płeć, przynależność społeczną, pochodzenie, religię, poglądy polityczne, niepełnosprawność, orientację seksualną.

Poszanowanie i rozwój naszego kapitału intelektualnego.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, promowanie aktywności fizycznej i ochrony zdrowia wśród pracowników.

OBSZARY NASZEGO WPŁYWU

Nasza pozycja na rynku to wielka odpowiedzialność – mamy wpływ na to, jak wygląda przemysł i robimy wszystko co w naszej mocy, by przyspieszyć transformację energetyczną. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby na co dzień pozytywnie wpływać na lokalną społeczność.

Nasz zespół jest połączony wyznawanymi wartościami i wspólną misją. Działamy, mając na celu urzeczywistnienie trwałej zmiany potrzebnej planecie i społeczeństwu zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

GLOBALNIE

Zielone obszary wiejskie

Nasze prace w polsko-niemieckim projekcie RIGRID (Rural Intelligent Grid) kładły nacisk na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, który jednocześnie byłby zgodny z potrzebami lokalnej społeczności. Stworzyliśmy system optymalnego planowania i zarządzania energią oraz infrastrukturą na obszarach dwóch miejscowości. Dzięki temu udało się osiągnąć niezależność energetyczną, wzrost niezawodności zasilania i zmniejszenie śladu węglowego, ale też nowe szanse ekonomiczne dla mieszkańców obszarów objętych projektem.

Przyszłość to niskoemisyjny przemysł

Tworzymy projekt MESH4U (Multi Energy Storage Hub 4 Utility). Rozwijamy w nim i badamy wielorodzajowe magazyny energii, które pomogą w przekształcaniu gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Jesteśmy liderem konsorcjum złożonego z instytucji badawczych, akademickich oraz przemysłowych z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Włoch.

Katalizator globalnej zmiany

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, będąca katalizatorem globalnych zmian na rzecz klimatu i praw człowieka. Jako członkowie inicjatywy, w ramach grupy Electrum nie tylko spełniamy najwyższe standardy dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu, ale i dokładamy starań, by przekształcać świat w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Lokalnie

Być Up To Date z otoczeniem

Rozwijając się w całym kraju, pamiętamy o naszych korzeniach – dlatego wspieramy inicjatywy które podobnie jak my wyrosły na Podlasiu. Współpraca z Up To Date Festival to dla nas szansa na dialog ze sztuką i z lokalną społecznością. Wspólnie z fundacją festiwalu bierzemy udział w akcjach promujących zdrowie psychiczne „Don’t worry be yourself” oraz w inicjatywach kulturalnych, firmując Salon Ambientu w Białymstoku i w Warszawie.

Zdrowy duch zespołu

Chcemy, aby nasi pracownicy byli szczęśliwi i zdrowi. A że w zdrowym ciele zdrowy duch, udostępniamy najlepszy z możliwych program prywatnej opieki zdrowotnej pracownikom i ich rodzinom, a w czasie godzin pracy organizujemy wspólne treningi, by każdy chętny mógł rozruszać ciało i uspokoić umysł.

Komunikacja w zgodzie z klimatem

Zachęcamy pracowników do wybierania zeroemisyjnych sposobów na dojazd do pracy albo do ograniczania emisji CO2 przez wspólne przejazdy. Wiemy dobrze, że ekipa Electrum to ludzie, którzy sami z siebie wybierają najbardziej przyjazne środowisku opcje i nie potrzebują specjalnej zachęty, ale najbardziej aktywnych i zeroemisyjnych z nich i tak nagradzamy w konkursie EkoDrive.

Biegniemy dla Hospicjum

Chociaż na co dzień konsekwentnie biegniemy w stronę alternatywnego systemu energetycznego, przez wiele lat raz w roku biegliśmy też dla Fundacji „Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci podczas biegu Electrum Ekiden. Był to bieg charytatywny, którego byliśmy sponsorem tytularnym, przez wiele lat cieszący się niesłabnącym powodzeniem. Na trwałe wpisaliśmy się w sportowy kalendarz wydarzeń w Białymstoku, popularyzując bieganie na długo przed tym, gdy stało się to modne.

with humility and power,
one megawatt at a time.