Farma Wiatrowa Korytnica

Farma Wiatrowa Korytnica

Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV. Druga najdłuższa w Polsce linia kablowa 400kV. Stacja 400/110kV oraz stacja 110/30kV.