Sztuczna inteligencja w energetyce: Jak AI zmienia branżę OZE?

Sztuczna inteligencja (AI) w branży energetycznej

W kwietniu tego roku, podczas konferencji Energy Tech Summit, która odbyła się w hiszpańskim Bilbao, Agnieszka Gawinek opowiadała o sztucznej inteligencji w branży energetycznej. Dzisiejszy artykuł opiera się na przygotowanym przez prelegentkę materiale. 

 

Co nas czeka w przyszłości?  

AI w branży OZE

 

W jaki sposób nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), mogą pomóc w osiąganiu lepszych wyników bez dodatkowych inwestycji w istniejące już zasoby lub infrastrukturę? Mówiąc o zrównoważonym wzroście, strategii Net-Zero czy efektywności energetycznej, powinniśmy skoncentrować się na tworzeniu większej liczby korzyści i dodatkowych wartości z aktywów energetycznych przy użyciu innowacyjnych narzędzi informatycznych i inteligentnego, długoterminowego postrzegania przyszłości. 

 

Mózg neuronowy  Climate Tech Energy Centre 

 

Jak wszyscy wiemy, aktywa energetyczne wymagają dedykowanych usług, takich jak obsługa, konserwacja, stały monitoring z gwarantowanymi umowami SLA, specjalistów zawsze w gotowości z dużą wiedzą i rozwiązaniami dla każdego pojawiającego się wyzwania.  

Wyobraźmy sobie przez chwilę cyfrowy mózg neuronowy, pulsujący tysiącami połączonych ze sobą neuronów, zajmujący się analizą i wprowadzaniem innowacji w dziedzinie klimatu, energii i technologii… To jądro zrównoważonej przyszłości, w której pomysły przekształcają się w technologie zapewniające czystą energię.  

 

Jak to może działać? 

 

1) Ten zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji działa jak pulsujące centrum myśli i pomysłów. Składa się z tysięcy wzajemnie połączonych neuronów i analizuje dane dotyczące klimatu, energii i technologii, aby wyciągać wnioski i proponować innowacyjne rozwiązania.  

2) Mózg neuronowy gromadzi ogromne ilości danych na temat zmian klimatycznych, zużycia energii, technologii odnawialnych i innych kluczowych obszarów. Dzięki analizie Big Data generuje wnioski i prognozy, wspierając podejmowanie decyzji związanych z ochroną środowiska i rozwojem czystej energii.  

3) Wykorzystując zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, mózg neuronowy   projektuje nowe technologie związane z energią odnawialną, efektywnością energetyczną i redukcją emisji CO2.  

4)  Nie tylko generuje pomysły, ale także wspiera startupy i innowatorów we wdrażaniu ich rozwiązań na rynek. Współpracując z ekspertami z różnych dziedzin mobilizuje zasoby potrzebne do przyspieszenia przejścia na czystą energię. 

 

Trendy w ewolucji architektury energetycznej 

Sztuczna inteligencja w energetyce

Przyszłość zależy od integracji sztucznej inteligencji z różnorodnymi źródłami energii i rozwiązaniami w zakresie magazynowania, tworząc synergię, która nie tylko zapewnia stabilne dostawy energii, ale także chroni środowisko. Kluczowymi obserwowanymi trendami w ewolucji architektury energetycznej mogą być: 

  • Większa dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii.  
  • Rosnący udział OZE w stosunku do elektrowni konwencjonalnych. 
  • Dynamiczne zmiany miksu energetycznego wraz z dopasowaniem się do sytuacji na rynku. 
  • Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości energii i szczegółowe profile zużycia energii. 

 

AI w energetyce i Era Zmian  

 

Musimy być gotowi i otwarci na Erę Zmian, w której tradycyjne systemy energetyczne ustępują miejsca innowacyjnym architekturom opartym na rozproszonych i zdecentralizowanych źródłach energii. Co to znaczy? Które elementy tego nowego systemu energetycznego są kluczowe?  

 

1. Rozproszone źródła energii

 

Wizja przyszłości opiera się na wykorzystaniu rozproszonych źródeł energii – mniejszych wolumenowo, w większej liczbie lokalizacji. Połączenie różnorodnych źródeł odnawialnej energii i mikrosieci zmierza w kierunku zrównoważonego ekosystemu, który produkuje energię dla lokalnych społeczności i stref przemysłowych.  

 

 2. Zdecentralizowane systemy zarządzania

 

Tradycyjne scentralizowane systemy zarządzania ustępują miejsca zdecentralizowanym platformom opartym na blockchainie i sztucznej inteligencji. To inteligentne sieci pozwalają na efektywne zarządzanie produkcją, dystrybucją i zużyciem energii na poziomie lokalnym i globalnym.  

 

 3. Innowacyjne technologie magazynowania energii

 

Magazynowanie energii staje się kluczowym elementem przyszłej architektury energetycznej. Od zaawansowanych akumulatorów po technologie oparte na wodorze i innych nośnikach energii, innowacyjne rozwiązania pozwalają na gromadzenie i wykorzystywanie energii w sposób elastyczny i efektywny.  

 

 4. Sieci interaktywne i współpraca społeczna

 

W świecie przyszłości każdy może być producentem i konsumentem energii. Interaktywne sieci i platformy społecznościowe umożliwiają wymianę energii pomiędzy użytkownikami, wspierając ideę dzielenia się zasobami i solidarności energetycznej.  

 

 5. Zrównoważony rozwój i środowisko

 

Electrum na konferencji Energy Tech Summit w Bilbao.

Nowa architektura systemu energetycznego kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Przejście na odnawialne źródła energii i redukcja emisji CO2 stają się kluczowymi priorytetami w celu stworzenia czystej i zdrowej planety dla przyszłych pokoleń. 

 

Climate Tech i cechy sztucznej inteligencji w branży energetycznej 

 

Sztuczna inteligencja jest niezbędnym elementem Climate Tech. 

 

Inteligentne zarządzanie  

 

Sztuczna inteligencja umożliwia optymalizację produkcji, dystrybucji i zużycia energii w czasie rzeczywistym, wykorzystując dane do prognozowania i dostosowywania.  

 

Dynamiczna reakcja na zmieniające się warunki 

 

Dzięki sztucznej inteligencji system jest w stanie dynamicznie reagować na zmieniające się warunki środowiskowe, polityczne i gospodarcze. Elastyczność pozwala na szybką adaptację do nowych sytuacji i minimalizację ryzyka związanego z konfliktami czy zmianami klimatycznymi.  

 

Optymalizacja wykorzystania zasobów w różnych regionach i czasach

 

Sztuczna inteligencja w energetyce umożliwia optymalizację wydajności istniejących elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych czy hybrydowych, nawet jeśli nie są one zaprojektowane i zbudowane w najlepszy sposób.  

 

Oferujemy kreatywne rozwiązania technologiczne i biznesowe na każdym etapie inwestycji: 

Dowiedz się więcej Kim jesteśmy – Electrum Holding

 

Dopasowanie do rynku i polityk

 

Sztuczna inteligencja połączona z ludzką inteligencją przynosi fantastyczne rezultaty w obszarze biznesowym. Świat energii zmienia się, niezależnie od tego, który kraj weźmiemy pod uwagę. Każdy z nich jest w procesie transformacji energetycznej. W związku z tym systemy muszą być elastyczne i dostosowywać się do nowo powstających możliwości biznesowych.  

 

Rozwój technologii

 

Jest oczywiste, że systemy energetyczne będą udoskonalane każdego roku. Mamy ograniczone zasoby naturalne i czas, aby ocalić planetę i środowisko. Dlatego naszą misją jest wymyślanie wysoce zaawansowanych i dobrze prosperujących rozwiązań, które są potrzebne do zapewnienia ogólnego globalnego wzrostu. 

 

Uczenie maszynowe a produkcja energii 

 

Uczenie maszynowe odgrywa kluczową rolę w przewidywaniu poziomu zapotrzebowania i produkcji, pozwalając na optymalizację wykorzystania energii poprzez dostosowanie zasobów w godzinach szczytu.  

 

Zoptymalizowana dystrybucja 

 

Inteligentne systemy uwzględniają różne czynniki, takie jak koszty i emisje, aby skutecznie kontrolować dystrybucję energii, ostatecznie minimalizując straty.  

 

Dynamiczne ustalanie cen  

 

Dynamiczne ceny energii zmieniają się w zależności od popytu i podaży, co prowadzi do zwiększonej efektywności ekonomicznej. Korzystają z niej zarówno konsumenci, jak i producenci.  

 

Osiąganie harmonii sieci 

 

Harmonię sieci można osiągnąć, gdy produkcja i konsumpcja będą na tym samym poziomie. 

 

Ulepszone modele prognozowania pogody 

 

Wykorzystanie technologii AI do lepszego przewidywania zmian w warunkach pogodowych. Może to być jeden z kluczowych czynników efektywnego zarządzania produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. 

 

Sztuczna inteligencja w energetyce – podsumowanie

 

Konferencja Energy Tech Summit 2024 okazała się dla nas niezwykle owocna. Odbyliśmy wiele inspirujących rozmów o przyszłości branży energetycznej, roli firm w kształtowaniu zrównoważonego sektora oraz rewolucyjnych technologiach, które czekają na nas tuż za rogiem. 

 

 

Skip to content