Electrum ogłasza konkurs #ClimateTech YoungTalents

#ClimateTech YoungTalents Konkurs #Climate Tech Young Talents

Firma Electrum, lider w branży OZE w Polsce, zaprasza uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego do udziału w konkursie #ClimateTech YoungTalents. Celem konkursu jest promowanie kreatywności i innowacyjności w dziedzinie zielonej energii oraz zachęcanie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim regionie.

Na czym polega konkurs #ClimateTech YoungTalents?

Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy konkursowej, która przedstawi pomysł na wykorzystanie technologii OZE do rozwiązania problemu związanego ze zmianami klimatu lub stanem środowiska naturalnego w otoczeniu uczestnika. Problem ten powinien być istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności, a rozwiązanie powinno być realne, praktyczne i skuteczne. Praca konkursowa może być w formie pisemnej, graficznej lub multimedialnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs #ClimateTech YoungTalents jest skierowany do uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich (techników i liceów) z terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie trzy osoby.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić się do konkursu, należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej projektu: YoungTalents – Electrum Holding
  • przygotować pracę konkursową zgodnie z regulaminem i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej projektu
  • przesłać pracę konkursową na adres e-mail: climatetech@electrum.pl do 2 kwietnia 2024 r.

Jakie są nagrody w konkursie?

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa, składająca się z ekspertów firmy Electrum oraz partnera merytorycznego – Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, wybierze trzy najlepsze, których autorzy otrzymają następujące nagrody: płatny staż w firmie Electrum oraz nowoczesne czytniki e-booków. Laureatów konkursu ogłosimy na stronie internetowej projektu oraz na profilach społecznościowych firmy Electrum.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie to nie tylko szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród, ale także na:

  • rozwijanie swoich zainteresowań i pasji związanych z energetyką odnawialną i ochroną środowiska
  • nawiązanie kontaktów z ekspertami i mentorami z firmy Electrum i Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, którzy pomogą w przygotowaniu pracy konkursowej
  • zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznej wiedzy na płatnym stażu w firmie Electrum, która jest liderem w branży OZE w Polsce
  • pokazanie swojego talentu i kreatywności przed szeroką publicznością i mediami
  • zrobienie czegoś dobrego dla swojej lokalnej społeczności i środowiska naturalnego

Gdzie znaleźć więcej informacji o konkursie #ClimateTech YoungTalents?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkursie, zapraszamy Cię na stronę internetową projektu: YoungTalents – Electrum Holding. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy i harmonogram konsultacji z mentorami. Możesz też śledzić nasze profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, gdzie będziemy publikować aktualności i ciekawostki związane z konkursem. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: climatetech@electrum.pl.

Zaczynamy wspólnie nowy rozdział, inspirując młodzież do działań na rzecz zielonej energii!

Konkurs #ClimateTech YoungTalents

#ClimateTech YoungTalents Organizujemy konkurs pod nazwą „#ClimateTech Young Talents”. Misją Electrum jest m.in. rozpowszechnianie i wsparcie edukacji na temat odnawialnych źródeł energii. Dzięki takim inicjatywom, jak program stażowy, możemy zaangażować w to również młode talenty, dla których los planety jest równie ważny jak dla nas.

#ClimateTech YoungTalents jest skierowany do uczniów szkół średnich, którzy pragną aktywnie przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi w swoim regionie. Poprzez kreatywne podejście, uczestnicy będą mieli szansę zaprezentować swoje wizje wykorzystania energii odnawialnej w celu ochrony środowiska naturalnego. Nagrodą dla autorów najbardziej inspirujących projektów jest płatny staż w firmie Electrum oraz nowoczesne czytniki e-booków.

Konkurs polega na zaproponowaniu innowacyjnych rozwiązań istotnych problemów lokalnej społeczności, wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach do trzech osób. W przygotowaniu swoich projektów będą wspierani przez ekspertów z firmy Electrum oraz Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, partnera merytorycznego inicjatywy.

Aby ułatwić przygotowanie pracy konkursowej, przygotowaliśmy formularz, który, wraz ze szczegółami dotyczącymi zadania i harmonogramem konsultacji z mentorami, jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Zaczynamy wspólnie nowy rozdział, inspirując młodzież do działań na rzecz zielonej energii!

Skip to content