Electrum uruchomiło pierwszy w Polsce hybrydowy system energo-informatyczny, integrujący OZE i magazyny energii

Wiodący polski biznes Climate Tech – Electrum, wspólnie z partnerami,  uruchomił innowacyjny hybrydowy system informatyczno-energetyczny, pozwalający na znaczący wzrost efektywności magazynowania energii elektrycznej i bilansowania eksploatacji OZE. Rozwiązanie stabilizuje i optymalizuje dostawy energii dla zlokalizowanego pod Białymstokiem zakładu produkcyjnego Alu-forst, korzystającego z własnej instalacji fotowoltaicznej. System powstał w ramach europejskiej inicjatywy MESH4U, realizowanej we współpracy z Instytutem Fraunhofera, Politechniką Wrocławską i międzynarodowymi partnerami. W przyszłości badania i analizy zrealizowane w trakcie trwania projektu MESH4U mają przyczynić się do zabezpieczenia stabilnych dostaw energii elektrycznej dla innych europejskich fabryk.

Kluczowymi założeniami projektu MESH4U były oszczędzanie energii, efektywne wykorzystanie potencjału OZE oraz rozwój zielonych fabryk w dążeniu do zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Przedsięwzięcie, zainicjowane przez Electrum Concreo, spółkę wchodzącą w skład Grupy Electrum, polegało na opracowaniu nowoczesnego systemu energetyczno-informatycznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania zmniejszono koszty zużycia energii i zabezpieczenia linii produkcyjnych przed przerwą w zasilaniu.

Główną korzyścią z wdrożenia hybrydowego systemu energo-informatycznych jest możliwość obniżenia kosztów eksploatacji poprzez zoptymalizowanie zużycia energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w efektywny sposób. Dzięki zaawansowanym algorytmom i analizie danych, rozwiązanie może przewidywać zapotrzebowanie na energię, dostosowywać jej produkcję w oparciu o dostępność OZE i zarządzać zużyciem w inteligentny sposób. Wierzymy, że nasz hybrydowy system energo-informatyczny może wspierać transformację energetyczną w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Poprzez promowanie efektywnych sposobów wykorzystania OZE rozwiązanie przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia wpływu na środowisko w skali międzynarodowej – mówi Karol Łapiński, Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu Electrum Solutions.

Firmy produkcyjne są wysoko energochłonnymi biznesami, dla których krótkotrwałe spadki napięcia mogą być przyczyną wysokich strat. Wynika to m.in. z uszkodzeń materiałów jakie może wywołać nagłe zatrzymanie maszyn, a także kosztownych przestojów. Dlatego należąca do Grupy Electrum, spółka Electrum Concreo, podjęła współpracę z Alu-frost, dążąc do rozwiązania tego problemu. W efekcie zrealizowano międzynarodowy projekt badawczy, angażujący ekspertów Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Fraunhofera w Magdeburgu oraz zagranicznych partnerów: University of Rome Tor Vergata (Włochy), Swiss Federal Institute of Technology Lausanne – EPFL (Szwajcaria), Arte Möbel (Niemcy), GridSteer (Szwajcaria), Romande Energie (Szwajcaria), GoFast (Szwajcaria).

Nasz projekt ma unikalny charakter, gdyż łączy w sobie kilka rodzajów magazynowania, rozwiązania technologiczne oraz informatyczne. Efektem jest osiągnięcie maksymalnych korzyści z działania OZE dla różnych potrzeb i warunków. Dotyczy to zarówno aspektu technicznego jak i ekonomicznego. Udało nam się stworzyć unikalne, holistyczne podejście do wielofunkcyjnego centrum magazynowania energii. Nasze rozwiązanie w przyszłości pozwoli zapewnić elastyczność właścicielom i operatorom energii odnawialnej, a także przemysłowi i gospodarstwom domowym – mówi Przemysław Komarnicki, Profesor Instytutu Fraunhofera, jednego z głównych partnerów projektu MESH4U. Bardzo istotnym zastosowaniem może mieć miejsce także w obszarze z e-mobilności – dodaje.

MESH4U jest w dużej części odpowiedzią na kluczowe pytania, które od lat stawiali sobie twórcy technologii OZE. Efektywne magazynowanie energii to jeden z niezbędnych elementów, które w najbliższej przyszłości przyczynią się do popularyzacji zielonych źródeł energii.

Istotną cechą projektu MESH4U jest jego międzynarodowy, europejski wymiar oraz spójność z europejskimi strategiami energetycznymi i ramami programu ERA-NET-SES, obejmującymi zrównoważony rozwój, inteligencję technologiczną oraz konkurencyjność w zakresie towarów i usług. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Smart Grids Plus Joint Call 2019 on Energy Storage Solutions (MICall2019). Jego całkowita wartość wyniosła  4 193 452,14 zł, a wartość dofinansowania: 2 321 856,32 zł.

Więcej informacji na temat projektu MESH4U można przeczytać na stronach https://concreo.electrum.pl/mesh4u/ oraz https://mesh4u.energy/.

 

Skip to content