Lipno Solar Park: jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce wybudowana przez Electrum

Lipno Solar Park: jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce wybudowana przez Electrum

Z dumą informujemy, że w Lipnie uruchomiono jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, wybudowaną przez Grupę Electrum. Inwestorem projektu jest spółka Wento.

Wento to jeden z największych deweloperów energii odnawialnej w Polsce. Zajmuje się rozwijaniem, budowaniem i eksploatacją projektów fotowoltaicznych i wiatrowych w kraju. Obecni na polskim rynku, nieprzerwanie od 2011 roku. Od 2021 roku spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Equinor (dawniej Statoil), jednego z największych graczy na światowym rynku energetycznym.

Lipno Solar Park, znajdujący się w Wielkopolsce, to imponująca elektrownia o mocy 53 MW, która przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Farma składa się z prawie stu tysięcy paneli słonecznych, zajmując powierzchnię ponad 80 hektarów. Cała inwestycja będzie w stanie produkować 58 GWh energii rocznie, co odpowiada zużyciu 29 tysięcy gospodarstw domowych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów Electrum, projekt został zrealizowany w sposób maksymalizujący potencjał obiektu. Budowa trwała niecałe dwa lata i była realizowana jednocześnie w trzech lokalizacjach. Dodatkowo, powstała również infrastruktura towarzysząca, w tym stacja elektroenergetyczna średniego napięcia oraz napowietrzna rozdzielnia wysokiego napięcia. Ułożono ponad 600 kilometrów kabli, zamontowano 212 falowników i 8 stacji średniego napięcia.

Generalnym wykonawcą elektrowni słonecznej Lipno jest Electrum Concreo, współpracująca z inżynierem kontraktu – spółką J.S. Hamilton Poland, natomiast nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawowała firma Human BHP.

Inwestycja przyniesie korzyści również lokalnej społeczności – gmina Lipno otrzyma wpływy podatkowe.

Skip to content