Jakie są sposoby magazynowania energii w branży OZE?

Różne sposoby magazynowania energii w branży odnawialnych źródeł energii zapewniają równowagę między produkcją energii a jej wykorzystaniem. Zapewniają jej stały dostęp do odbiorców, a także zwiększają elastyczność systemów energetycznych. W dzisiejszym artykule przedstawimy, jakie są metody magazynowania energii i co warto o nich wiedzieć.

Sposoby magazynowania energii

Wśród sposobów magazynowania energii wyróżniamy:

 • chemiczne,
 • elektryczne,
 • termiczne,
 • mechaniczne.

Sposoby magazynowania energii na farmach fotowoltaicznych i wiatrowych.

Chemiczne magazynowanie energii

Metoda elektrochemicznego magazynowania polega na wykorzystaniu baterii do przechowywania energii w postaci chemicznej. Przemiana energii elektrycznej w związki chemiczne to podstawa jednej z najbardziej popularnych technologii magazynowania. Chemiczne magazyny energii to głównie akumulatory:

 • niskotemperaturowe – ołowiowo-kwasowe czy litowo-jonowe,
 • wysokotemperaturowe, głównie sodowo-siarkowe (tzw. systemy z magazynowaniem wewnętrznym – ich poziom energii i moc wyjściowa są niezależne),
 • systemy z zewnętrznym magazynowaniem energii – wodoru/metanu i akumulatory przepływowe (ang. redox-flow batteries).

Rodzaje magazynów energii

Magazyny bateryjne

Elektrochemiczne magazyny energii wykorzystuje procesy chemiczne do magazynowania energii elektrycznej. Inaczej są nazywane po prostu bateriami lub akumulatorami. Najpopularniejsze baterie do magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to:

 • litowo-jonowe baterie do magazynowania energii – charakteryzują się wysoką gęstością energii, niską masą własną, stabilnością cyklu i długą żywotnością. Ze względu na zdolność do szybkiego ładowania i rozładowywania, idealnie nadają się do zarządzania szczytowymi obciążeniami. Magazyn energii litowo-jonowy może doskonale służyć jako źródło rezerwowe w przemyśle oraz w systemach fotowoltaicznych i wiatrowych.

Magazyn energii litowo-jonowy na farmach OZE

Baterie litowo-jonowe są popularne w przechowywaniu energii elektrycznej w instalacjach energii odnawialnej. Na farmach fotowoltaicznych baterie są zazwyczaj umieszczane w specjalnie zaprojektowanych kontenerach (tzw. kontenerowe magazyny energii) lub budynkach w pobliżu paneli fotowoltaicznych.

kontenerowe magazyny energii do fotowoltaiki

Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe

Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych typów baterii litowo-jonowych. Mają wysoką tolerancję na wysokie temperatury, co zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z bezpieczeństwem, takich jak przegrzanie czy zapalenie.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest najbardziej rozpowszechniony. Tego rodzaju magazyny energii charakteryzują się użytecznymi gęstościami mocy i energii przy niskim samorozładowaniu, co sprawia, że są odpowiednie jako akumulatory rozruchowe lub zasilacze awaryjne UPS, np. w telekomunikacji. Warto wspomnieć, że system magazynowania energii może zapewnić możliwość kompensowania krótko- oraz średniofalowych zmian obciążenia.

Akumulatory wysokotemperaturowe

Do popularnych typów magazynów wysokotemperaturowych zaliczamy te na bazie siarczku sodu (NaS) i na chlorku sodu oraz niklu (tzw. akumulatory ZEBRA). Tutaj materiałem aktywnym jest ciekły elektrolit, co odróżnia zasobniki od tych niskotemperaturowych. Cechują się także koniecznością eksploatacji w temperaturze ok. 300°C, dużą liczbą cykli ładowania/rozładowania przy dużej wydajności.

Magazyny energii przepływowe

Magazyny przepływowe przechowują energię w postaci elektrolitu w zbiornikach. Są bardziej skalowalne niż tradycyjne baterie i mogą przechowywać większe ilości energii, co czyni je odpowiednimi do magazynowania energii elektrycznej na dużą skalę.

Baterie przepływowe redox-flow

Zaliczamy je do grupy zewnętrznych zasobników chemicznych. Ich cechy to materiał aktywny na bazie soli rozpuszczony w ciekłym elektrolicie, który znajduje się w oddzielnym zbiorniku. Inny rodzaj baterii przepływowej, czyli akumulator redox-flow na bazie wanadu, to rodzaj magazynu energii, który przechowuje energię w postaci chemicznej w roztworach elektrolitów.

Należy wspomnieć, że zasoby wanadu są ograniczone, co wpływa na mało ekonomiczną eksploatację. Przewagą nad systemami magazynowania z zasobnikami chemicznymi wewnętrznymi jest niezależność dobierania mocy i wydajności akumulatora.

Wodór/Metan

Kolejnym sposobem magazynowania energii jest wodór, który cechuje się możliwością znacznego stopnia sprężania w kawernach solnych. Determinuje niskie koszty zasobnika i wysoką zdolność magazynowania energii.

Typy magazynów energii

Ogniwa paliwowe – przekształcają energię chemiczną zawartą w paliwie (na przykład w wodorze) bezpośrednio na energię elektryczną poprzez reakcje chemiczne. Są efektywne i czyste, ponieważ ich jedynym produktem ubocznym jest woda.
Tworzenie wodoru lub metanu – te procesy mogą być wykorzystane do magazynowania energii elektrycznej w postaci chemicznej. Przykładowo, wodorowanie polega na wykorzystaniu nadmiaru energii elektrycznej do elektrolizy wody, w wyniku czego powstaje wodór. Może on być później wykorzystany do zasilania ogniw paliwowych lub do produkcji metanu, który jest łatwy do przechowywania i transportowania.

Zielony wodór na farmach fotowoltaicznych i wiatrowych

Podczas planowania systemów w celu kompensacji wahań mocy farm fotowoltaicznych, należy wziąć pod uwagę łatwopalność wodoru. W związku z tym zielony wodór jest metanizowany poprzez dostarczenie CO2 (proces Fischera-Tropscha). W wyniku tego uzyskujemy czysty metan, który jest łatwy w eksploatacji i kontroli pod kątem bezpieczeństwa. Koszty magazynów energii bazujących na metanie są niższe.

Elektryczne systemy magazynowania energii

Elektryczne technologie magazynowania energii zazwyczaj nie wymagają wtórnego materiału do jej przechowywania. Magazynowanie często zachodzi w polu elektrostatycznym albo w stałym polu magnetycznym. Tego rodzaju systemy mogą szybko się ładować i rozładowywać. Warto omówić tutaj dwa przykłady: superkondensatory i cewki nadprzewodzące.

Superkondensatory

Superkondensatory mogą być wykorzystywane do krótkoterminowego magazynowania energii, na przykład do równoważenia chwilowych zmian w produkcji energii z farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Dzięki ich zdolności do szybkiego ładowania i rozładowania, mogą dostarczać energię w krótkich cyklach czasowych.

Nadprzewodnikowe cewki magnetyczne

Nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii (SMES) przechowują ją w postaci pola magnetycznego wytworzonego przez prąd stały płynący przez cewkę. W celu bezstratnego przechowywania energii wymagane jest chłodzenie cewki ciekłym helem.

Termiczne magazynowanie energii

Magazynowanie termiczne skupia się na akumulacji ciepła, które może być wykorzystane później, na przykład do ogrzewania budynków lub w procesach przemysłowych. Technologie magazynowania energii, takie jak akumulatory ciepła, korzystają z różnych mediów, np. wody, kamieni czy soli, efektywnie przechowują ciepło.

Te systemy magazynowania prądu są szczególnie efektywne w połączeniu z energetyką solarną, umożliwiając wykorzystanie nadmiaru ciepła w okresach, gdy kolektory słoneczne nie generują energii.

Magazyny energii mechaniczne

Metody mechanicznego magazynowania energii, takie jak hydroakumulacyjne elektrownie wodne czy koła zamachowe (flywheels), przechowują energię poprzez procesy fizyczne.

Przykładowo, hydroelektrownie pompowe gromadzą energię poprzez pompowanie wody do zbiornika umieszczonego na wyższym poziomie, wykorzystując ją później do produkcji energii przez turbiny. Flywheels magazynują energię kinetyczną w obracającym się dysku, który może szybko oddać zgromadzoną energię, stabilizując sieć i odpowiadając na nagłe zmiany zapotrzebowania.

Bateryjny magazyn energii

Elektrownia szczytowo-pompowa

Energia kinetyczna wody płynącej z górnego zbiornika do dolnego jest zamieniana w generatorze na energię elektryczną. Jest to rozpowszechniony system magazynowania energii stanowiący 99% światowych systemów magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych. W odróżnieniu od systemów akumulatorowych, możliwe lokalizacje tego rodzaju jednostek są zależne od warunków oraz ograniczeń geograficznych i zwykle położone z dala od centrów poboru energii elektrycznej. Pod względem ekonomicznym elektrownie szczytowo-pompowe stanowią jedną z najbardziej efektywnych kosztowo opcji magazynowania energii elektrycznej.

Wirujące zasobniki energii

Magazynowanie energii jest możliwe także za sprawą wykorzystania energii kinetycznej w ruchu obrotowym. Zawieszone w próżni na łożyskach magnetycznych koło zamachowe gromadzi energię. Tego typu magazyn energii cechuje wysoka trwałość i wysoka gęstość mocy. Jednostki skupiają się głównie na zredukowaniu krótkotrwałych wahań napięcia i częstotliwości, żeby poprawić jakość energii.

Kompresyjne systemy magazynowania energii

Kolejny rodzaj magazynu energii – kompresyjne systemy magazynowania energii (ang. CAES) wykorzystują jako nośnik energii sprężone powietrze zmagazynowane np. w kawernach solnych. Rozwój systemów adiabatycznych magazynowania energii sprężonego powietrza poczynił postępy wraz ze wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zasada działania magazynu opartego na sprężonym powietrzu jest analogiczna do elektrowni szczytowo-pompowej. Wybór miejsca instalacji zależy w głównej mierze od dostępności podziemnych zbiorników, w których może być magazynowane sprężone powietrze może.

Magnetyczny magazyn energii

Wykorzystuje pole magnetyczne do przechowywania energii w postaci energii potencjalnej magnesów. Magazyny magnetyczne są wysoce wydajne, szybko się ładują i rozładowują, a także cechuje je długa żywotność.

Magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych

magazynowanie energii na farmach fotowoltaicznych

Różne technologie magazynowania energii pozwalają dostosować je do potrzeb każdej inwestycji OZE. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne rozwiązania stosowane do magazynowania energii słonecznej:

Baterie do magazynowania energii – najczęstszym sposobem magazynowania energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne są baterie. Typowe rodzaje baterii stosowanych do magazynowania energii z fotowoltaiki to baterie litowo-jonowe, które są wydajne, mają długą żywotność i są łatwe w zarządzaniu.

Systemy hybrydowe – magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych może obejmować zastosowanie systemów hybrydowych. Łączą one panele fotowoltaiczne z innymi źródłami energii, takimi jak turbiny wiatrowe czy wodne. Zintegrowane systemy hybrydowe mogą oferować większą niezależność energetyczną i mogą być bardziej efektywne w obszarach, gdzie warunki pogodowe dynamicznie się zmieniają.
Technologie przepływowe – magazyny przepływowe są kolejną technologią stosowaną do magazynowania energii z paneli PV. Magazyny przepływowe są skalowalne i mogą przechowywać większe ilości energii w porównaniu do tradycyjnych baterii.
Zarządzanie energią i inteligentne sieci – z rozwojem technologii zarządzania energią i inteligentnych sieci, magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych staje się bardziej zaawansowane. Inteligentne systemy zarządzania energią mogą optymalizować czas ładowania i rozładowania baterii w zależności od warunków pogodowych, cen energii i indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeczytaj też: Jak działa instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii?

Magazynowanie energii wiatrowej

magazyn energii

Baterie litowo-jonowe – są szeroko stosowane do magazynowania nadmiaru energii w okresach, gdy wiatr wieje silnie, a produkcja energii jest wysoka. Mogą później uwalniać zgromadzoną energię, gdy wiatr słabnie lub w okresach jej zwiększonego zapotrzebowania.
Magazyny przepływowe – znane również jako akumulatory przepływowe, przechowują energię w postaci elektrolitu, co umożliwia łatwe dostosowanie pojemności magazynowej do wymagań produkcji energii wiatrowej.
Magazyny cieplne – energia wiatrowa może być wykorzystywana do generowania ciepła, które jest magazynowane w substancjach termicznych, takich jak woda lub kamienie. Może to być używane do ogrzewania budynków lub do produkcji energii elektrycznej przez turbinę parową.
Elektroliza wodoru – wiatr może być używany do elektrolizy wody, produkując wodór, który jest później magazynowany i używany do zasilania ogniw paliwowych lub do produkcji syntetycznych paliw.

Metoda magazynowania energii – jak wybrać najlepszą?

Różne rodzaje magazynów energii dają szerokie możliwości ich wykorzystania. Wybór najbardziej optymalnej metody magazynowania jest zależny od czynników takich jak charakterystyka produkcji OZE, profil zużycia energii, wymagania finansowe, a także lokalne warunki środowiskowe. Rozważając różne opcje, kluczowe jest zrozumienie, że każda z nich ma swoje unikalne właściwości, które mogą lepiej odpowiadać na specyficzne wyzwania i potrzeby danego obszaru czy projektu.

Electrum magazyny energii

W Electrum proponujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych uwarunkowań danej instalacji OZE. Naszym celem zawsze jest efektywne i ekonomiczne zarządzanie zasobami energetycznymi. Kontakt

Instalacja hybrydowa i magazyny energii

Pionierskim projektem Electrum, realizowanym w ramach inicjatywy MESH4U, jest rozwój hybrydowego systemu magazynowania energii, który łączy różnorodne technologie – od elektrochemicznych po termiczne i mechaniczne.

Ten wielofunkcyjny węzeł magazynowania zapewnia nie tylko elastyczność w zarządzaniu zasobami energetycznymi dla przemysłu i gospodarstw domowych, ale również umożliwia optymalizację techniczną i ekonomiczną. Dzięki holistycznemu podejściu, system zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspiera transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Przeczytaj też: Electrum uruchomiło pierwszy w Polsce hybrydowy system energo-informatyczny, integrujący OZE i magazyny energii

Przyszłość magazynowania energii

Nowoczesne magazyny energii, nazywane magazynami energii przyszłości, są w intensywnej fazie rozwoju. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj: Jak Magazyny Energii Rewolucjonizują Rynek OZE?

Magazynowanie energii a monitoring

EMACS Centrum kontroli Electrum

W skutecznym magazynowaniu energii istotne jest nie tylko to, w jaki sposób daną energię magazynujemy, ale także to, w jaki sposób ten proces monitorujemy. Nasze innowacyjne rozwiązanie EMACS (Everything Monitoring and Control System), łączy zalety klasycznego systemu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) z zaawansowanymi funkcjami analizy biznesowej, tworząc pierwszą i jedyną tak wielofunkcyjną platformę na polskim rynku.
Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu EMACS obejmują:

 • znaczną redukcję kosztów operacyjnych, dzięki ciągłemu monitoringowi infrastruktury obiektu
 • natychmiastowe reagowanie na usterki, co często pozwala na ich zdalne rozwiązanie.
 • poprawę procesów technologicznych poprzez automatyzację i wykorzystanie maksymalnych możliwości instalacji w danym momencie.
 • efektywne monitorowanie produkcji energii, jej zużycie, magazynowanie i odbiór, co pozwala na precyzyjne określenie bilansu energetycznego instalacji przemysłowych.

Rodzaje magazynów energii – podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy różnorodne metody magazynowania energii i typy magazynów, które są nieodzownym elementem efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Od systemów elektrochemicznych, przez termiczne, aż po mechaniczne – każda z tych technologii ma swoje miejsce w ekosystemie energetycznym, oferując specyficzne korzyści i możliwości.

Czy muzyka może być zielona? Jak festiwalem Electrum Up To Date 2024 wprowadzamy ekologię na scenę muzyczną

Czy muzyka może być zielona? Jak festiwalem Electrum Up To Date 2024 wprowadzamy ekologię na scenę muzyczną

Za nami pierwsza edycja festiwalu Electrum Up To Date. Nie pierwsza Up To Date ogółem, ale pierwsza, w której jesteśmy sponsorem tytularnym. Zdecydowaliśmy się zacieśnić trwającą od dwóch lat współpracę z tym ważnym w naszym odczuciu (i nie tylko naszym!) wydarzeniem. Tak samo jak pełni ono rolę aktywnego kreatora kultury w Białymstoku, tak razem z naszą pomocą mogło wypełnić rolę wzoru w obszarze zrównoważonej organizacji wydarzeń.

Razem z organizatorami zaprojektowaliśmy szereg działań, dzięki którym znane w Polsce i w Europie wydarzenie daje wielki przykład tego, jak okazać szacunek i pomoc naszej planecie. Od konferencji, na której refleksja szła w parze z aktywną wymianą myśli, przez zrezygnowanie z produkcji nowej odzieży festiwalowej, po korzystanie z oferty i pracy lokalnych dostawców.

Razem możemy więcej. Ale to hasło zadziała tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy ze sobą współpracować. W przypadku Electrum i Up To Date Festival doszło do współpracy, o której mówimy z dumą. Zobacz, co zrobiliśmy:

Świadomość ekologiczna jako fundament zrównoważonej przyszłości

Pierwszy przystanek na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości to świadomość tego, jak działać, żeby jak najmniej przyczyniać się do pogarszania kondycji planety. Najlepsze są oczywiście impakt zerowy albo pozytywny. Produkując wydarzenie nie jest to jednak łatwe do osiągnięcia. Nie oznacza to, że nie próbujemy! A próbując, jesteśmy transparentni i uczciwi w naszej komunikacji. W tym roku profile Electrum Up To Date w mediach społecznościowych i strona internetowa wydarzenia były miejscem jeszcze lepszego niż w zeszłym roku bieżącego informowania o działaniach, motywacjach i ważnych ideach. Wzrastamy.

Promowaliśmy zarówno szacunek do planety, jak i szacunek do drugiej osoby i szacunek do samego siebie. To dla nas nierozerwalne komponenty w dyskusji o zdrowym podejściu do uczestniczenia w świecie.

Żeby wzmocnić tę dyskusję zorganizowaliśmy drugą edycję konferencji „Do We Really Care?” (pol. Czy naprawdę nam zależy?). W jej ramach odbyły się cztery festiwalowe panele dyskusyjne poruszające tematy, które udało nam się zasygnalizować już w zeszłym roku: proekologiczne działanie w sektorze kultury, zdrowie psychiczne, kondycja sceny muzyki elektronicznej i działania na rzecz kultury wojennej rzeczywistości. Razem z szeregiem zaproszonych na panele gości i gościń zadaliśmy pytania o skuteczne wspólne kreowanie zmian i nakreśliliśmy wyzwania, które przed nami stoją.

W Electrum szczególnie wiemy, że realną zmianę poprzedzają rozmowy, w których kluczową rolę odgrywają wymiana myśli i wzajemne inspirowanie się. To było również sedno naszej współpracy i wprowadzania do niej skutecznych działań na rzecz zielonej przyszłości.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez wybór lokalnych dostawców i nacisk na niskoemisyjne środki transportu

Jeśli chodzi o ofertę gastronomiczną dostępną na festiwalu, skupiliśmy się na lokalnych producentach i dostawcach, tym samym zmniejszając koszty transportów poszczególnych produktów i osób stojących za ich przyrządzeniem i obsługą stanowisk. Wybieraliśmy podwykonawców z naszego regionu nawet w obliczu dostępności bardziej atrakcyjnych cenowo dostawców z innych regionów. Tym samym chcemy nie tylko zmniejszyć naszą emisyjność, ale i promować lokalną ofertę i lokalną współpracę.

Wiemy, że tańsze oferty często kuszą organizatorów wydarzeń (i nie tylko) z ograniczonymi budżetami. Nie ma w tym niczego dziwnego, jednak kiedy pojawia się dostępność środków, wierzymy, że warto jest przeznaczać je na lokalną współpracę. Przy festiwalu Electrum Up To Date dużą rolę odegrała nasza rola jako sponsora tytularnego. Zainwestowaliśmy środki w pomoc lokalnemu wydarzeniu, wiedząc, że zostaną wykorzystane dobrze i w zgodzie z naszymi wspólnymi wartościami.

Chcemy dawać przykład innym podmiotom dysponującym większymi możliwościami i podkreślić, że inwestycja w lokalną niezależną kulturę to o wiele więcej niż promocja stojąca za pojawiającą się na plakatach zmienioną nazwą festiwalu.

Żeby zmniejszyć emisyjność, ale już niekoniecznie zmniejszyć koszty transportu poszczególnych artystów i artystek, postawiliśmy na osoby będące w trasach koncertowych, osoby z bliskich europejskich krajów i lokalne nazwiska. Wielu z nich w ramach przyjazdu do Białegostoku skorzystało z pociągów.

Loty samolotem staraliśmy się ograniczyć do koniecznego minimum (jak np. przylot z Wielkiej Brytanii). Nawet w przypadku wyboru samolotu łączyliśmy to z przylotem do Warszawy, a stamtąd z transportem pociągiem albo specjalnym busem do Białegostoku. Wybór komunikacji zbiorowej kosztem lotu samolotem to ważny element zrównoważonego łańcucha, który pomógł nam zbudować tegoroczną edycję festiwalu. Uczestnicy i uczestniczki festiwalu również byli zachęcani do korzystania z komunikacji zbiorowej, tak jak do przyjazdu na festiwal w grupach (mieliśmy w sprzedaży bilety grupowe). Budowaliśmy tym nie tylko ekologicznego ducha, ale i wspólnotę.

Oprócz tego zapewniliśmy więcej miejsc dla rowerzystek i rowerzystów, którzy w ramach dojazdu na festiwal postawili właśnie na ten środek transportu, czyli najbardziej ekologiczny z możliwych. A jeśli chodzi o samochody, mocno zachęcaliśmy kierowców i kierowczynie do podróży większą grupą.

Ograniczenie produkcji odpadów poprzez rezygnację z nowej festiwalowej odzieży, nacisk na produkty wielorazowego użytku i budowanie scenografii festiwalowej w oparciu o założenia obiegu zamkniętego

Wiedząc, że chcemy wprowadzać do świata jak najmniej odpadów, po raz kolejny zdecydowaliśmy się zrezygnować z nowej festiwalowej odzieży, tzw. merchu. Dla ekipy stojącej za festiwalem od samego początku nie była to łatwa decyzja – głównie ze względu na promowanie marki i wysoki przychód ze sprzedaży takiej odzieży. Ale alternatywa ma wiele zalet. Tegoroczna kolekcja festiwalowej odzieży po raz kolejny bazowała na ubraniach z drugiej ręki, przez co dostępne były tzw. modowe perełki i rzeczy jedyne w swoim rodzaju. Oprócz tego oferowaliśmy możliwość urozmaicenia własnej odzieży festiwalowymi nadrukami. To nasz sposób na inspirowanie na rzecz działań w zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego.

Ta sama idea przyświecała procesowi tworzenia scenografii – postawiono na ponowne wykorzystywanie często zapomnianych przedmiotów i materiałów. Powołane w ten sposób do życia ubrania i dekoracje niosą za sobą niepodważalną unikalność.

Żeby zmniejszyć środowiskowy impakt naszych działań, wybraliśmy lokalnego producenta i dostawcę wody w szklanych butelkach zwrotnych. Niegazowana woda była dostępna w dystrybutorach, z których mogli skorzystać posiadacze i posiadaczki własnych wielorazowych butelek. W Electrum zachęcamy do codziennego wyboru takiej butelki. W tym roku można z nią było wchodzić do każdej strefy festiwalu. Woda dostępna w ofercie barowej była do kupienia w atrakcyjnej cenie 5 zł (nieco więcej niż 1 euro). Wiemy, że przystępne ceny podstawowych dóbr to konieczność tego, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń.

W przypadku wielu dostawców ze strefy gastronomicznej i barowej udało się bazować na kubkach wielorazowego użytku, biodegradowalnych albo papierowych opakowaniach (kubki, miski, talerze, sztućce).

Nie wszyscy partnerzy zgodzili się na takie rozwiązanie, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby w przyszłości osiągnąć 100% opakowań, wśród których nie znajdziemy jednorazowego plastiku. Zmiana nie dzieje się nagle. To cała droga, a czasem i labirynt działań, które należy konsekwentnie realizować, żeby osiągnąć cel.

Last but not least: promowanie lokalności i regionu

O współpracy z lokalnymi dostawcami czy osobami z grona artystycznego już wspomnieliśmy, ale postawienie na lokalność jest dla nas kluczowym elementem w dyskusji o lepszej kondycji planety, dlatego chcemy podkreślić je również na koniec. Korzystanie z lokalnych dóbr i jak najczęstsze pozostawanie w swoim regionie czy kraju, w tym podróżowanie środkami transportu zbiorowego, to dla człowieka najbardziej skuteczna forma pomocy planecie. Wiemy jednak, że aby taka forma była możliwa, konieczna jest m.in. dostępność i atrakcyjność lokalnych wyrobów, usług i kultury.

Festiwal od początku miał na celu promowanie Podlasia jako regionu, który warto zgłębiać. Jego uroki poznawali nie tylko przyjezdni, ale i tzw. lokalsi, osoby od lat mieszkające w Białymstoku. Tegoroczny Electrum Up To Date Festival odbywał się w Białostockim Teatrze Lalek, Galerii Arsenał Elektrownia, Pałacu Branickich i w industrialnym plenerze zapomnianym przez lokalną społeczność. Należący do miasta teren, z początku mocno zdewastowany, zapewniał miejski urok festiwalowego doświadczenia i świetnie współgrał z programem artystycznym festiwalu. To przykład tego, jak można wykorzystywać tereny dostępne w naszym lokalnym zasięgu w obliczu organizowania wydarzeń.

Czy muzyka może być zielona?

Ogółem rzecz biorąc festiwal Electrum Up To Date Festival jest godnym podziwu przykładem tego, w jaki sposób można zmniejszać swój negatywny impakt na środowisko naturalne organizując wydarzenie muzyczne. Z dumą możemy powiedzieć, że tegoroczna pierwsza edycja festiwalu z Electrum w roli sponsora tytularnego, ale już 15. Jubileuszowa edycja w ogóle udowodniła, że muzyka i ekologią mogą iść ramię w ramię. Dzięki wspólnym wysiłkom Electrum i ekipy stojącej za festiwalem od lat, stworzyliśmy wydarzenie, które nie tylko dostarcza muzycznych wrażeń na światowym poziomie, ale również stanowi wzór odpowiedzialności ekologicznej. Nasze działania na rzecz świadomości, redukcji emisji, ograniczenia odpadów i promowania lokalności pokazują, że w świecie rozrywki można i trzeba dążyć do zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że takie inicjatywy mogą zainspirować innych do podobnych kroków, prowadząc nas wszystkich ku lepszej, bardziej zielonej przyszłości.

_____________________

  Więcej o grupie Electrum można znaleźć na naszych kanałach społecznościowych na LinkedIn, FacebookuInstagramie.

Kontakt dla prasy

Jan Roguz

Electrum Adapt

jroguz@electrum.pl

tel. +48 539 732 610

Magdalena Myczko

Havas PR

magdalena.myczko@havas.com

tel. +48 508 012 198

Skip to content