Kompleksowe Rozwiązania Technologiczne: Nowe Technologie dla Energii Przyszłości

Hybrydowe elektrownie OZE to takie, które łączą w sobie różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, takie jak wiatr, słońce, biomasa czy woda. Celem takiego połączenia jest zwiększenie efektywności i niezawodności produkcji energii, która nie zależy od warunków atmosferycznych czy pory dnia. Hybrydowe elektrownie OZE mogą również korzystać z magazynów energii, które pozwalają na gromadzenie nadwyżek i wykorzystywanie ich w okresach niedoboru. Hybrydowe elektrownie OZE mają wiele zalet, takich jak:

zmniejszenie kosztów inwestycji i eksploatacji dzięki współdzieleniu infrastruktury i urządzeń;

  • zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej i poprawa jej stabilności dzięki lepszemu dopasowaniu do zapotrzebowania;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza dzięki wykorzystaniu czystych źródeł energii;
  • zwiększenie niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji źródeł energii.

Przykładami hybrydowych elektrowni OZE są:

  • elektrownia PVT (Photovoltaic Thermal), która łączy panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi
  • elektrownia wiatrowo-słoneczna (Wind-Solar), która łączy turbiny wiatrowe z panelami fotowoltaicznymi.
  • elektrownia biogazowa (Biogas), która łączy instalację do produkcji biogazu z instalacją do spalania biomasy.

Hybrydowe elektrownie OZE są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na świecie, ponieważ stanowią odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. W Polsce hybrydowe elektrownie OZE są jeszcze na etapie rozwoju, ale istnieją już inicjatywy i projekty mające na celu ich promocję i wsparcie. Pierwszą w Polsce hybrydową elektrownią OZE jest Kleczew Solar & Wind łączącą pozyskiwanie energii ze słońca i wiartu. Jej wykonawcą w formule EPC jest grupa Electrum.

Jednym z rozwiazań stosowancyh na polskich gruncie prawnym, mających na celu promocję i wsparcie rozwoju hybrydowych instalacji OZE jest koncepcja cable pooling, która polega na podłączeniu przynajmniej dwóch odnawialnych źródeł energii do tego samego przyłącza sieciowego. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach budowy nowej infrastruktury i lepiej wykorzystać istniejącą.

Skip to content