Cable pooling – optymalne wykorzystanie zasobów i rozwój OZE

Co warto wiedzieć o cable poolingu?

Cable pooling to innowacyjna praktyka polegająca na współdzieleniu infrastruktury przez kilka instalacji, np. farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Pojęcie to łączy się więc nierozerwalnie z instalacjami hybrydowymi.

 

Spis Treści

 

Współdzielenie Mocy (Power Sharing)

W doniesieniach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) za marzec 2024 r., jednym z istotnych tematów jest współdzielenie mocy, czyli tzw. „power sharing„. Rozwiązanie to ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych w ramach istniejących rozwiązań prawnych oraz ułatwienie przyłączania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Cable pooling

 

Na powyższej grafice widzisz elektrownię wodną, fotowoltaiczną i wiatrową zintegrowane w ramach jednego systemu energetycznego. Współdzielenie kabli przesyłowych pozwala na wykorzystanie wielu źródeł energii do zasilania sieci.

 

Zobacz, jak:

Electrum uruchomiło pierwszy w Polsce hybrydowy system energo-informatyczny, integrujący OZE i magazyny energii

 

Zwiększenie Mocy OZE (Increase in Renewable Energy Capacity)

Zauważalny wzrost mocy zainstalowanych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) jest istotnym czynnikiem współdzielenia mocy. Ten dynamiczny trend przekłada się na rosnący udział energii elektrycznej pochodzącej z OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.

instalacja hybrydowa oze

 

Wraz z rosnącą mocą OZE, odnotowuje się znaczący postęp w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego systemu energetycznego. Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej integralną częścią krajobrazu energetycznego, zapewniając nie tylko zwiększoną niezależność energetyczną, ale także zmniejszając emisję gazów cieplarnianych oraz inne negatywne skutki środowiskowe związane z tradycyjnymi źródłami energii. W ten sposób, inwestycje w rozwój mocy OZE przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonej i przyszłościowej infrastruktury energetycznej.

Rozwój Cable Pooling

Rozwój Cable Pooling, czyli praktyki łączenia kilku instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w jednym punkcie przyłączenia, stanowi istotny obszar zainteresowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ta elastyczna strategia umożliwia znacznie efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Jest to kluczowe dla zwiększenia udziału OZE w ogólnej produkcji energii. Dzięki Cable Pooling możliwe jest skonsolidowanie różnych instalacji OZE, takich jak farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne czy instalacje biogazu, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i lepsze zarządzanie siecią energetyczną. Ta innowacyjna praktyka przyczynia się do poprawy nie tylko wydajności, ale również stabilności i zrównoważenia systemu energetycznego. 

Rozwiązania Cable Pooling i płynące z nich korzyści

Kable na farmie fotowoltaicznej.

Zasady cable pooling są jasno określone, a ich celem jest ułatwienie procesu przyłączania nowych instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej. Wprowadzenie tych rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju energetyki odnawialnej. 

  1. Zwiększona Efektywność: Dzięki możliwości współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, proces przyłączania staje się bardziej efektywny i elastyczny. 
  2. Optymalne Wykorzystanie Zasobów: Cable pooling umożliwia lepsze wykorzystanie zdolności przesyłowo-dystrybucyjnych sieci, co jest kluczowe dla rozwoju sektora OZE. 
  3. Jedna Umowa, Wiele Instalacji: Dzięki cable poolingowi, możliwe jest zawarcie jednej umowy o przyłączenie dla kilku instalacji OZE, co upraszcza proces administracyjny. 

W kontekście cable poolingu, Prezes URE podkreśla również konieczność zabezpieczenia zdolności technicznych do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej, co wymaga współpracy między podmiotami przyłączanymi a OSE. 

Pełną treść komunikatów Prezesa URE można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Informacja nr 15/2024 – Komunikaty Prezesa URE – Urząd Regulacji Energetyki 

 

Przeczytaj też:

Kompleksowe Rozwiązania Energetyczne: Optymalne Wykorzystanie Zasobów

Skip to content