Kompleksowe Rozwiązania Technologiczne: Nowe Technologie dla Energii Przyszłości

Hybrydowe elektrownie OZE to takie, które łączą w sobie różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, takie jak wiatr, słońce, biomasa czy woda. Celem takiego połączenia jest zwiększenie efektywności i niezawodności produkcji energii, która nie zależy od warunków atmosferycznych czy pory dnia. Hybrydowe elektrownie OZE mogą również korzystać z magazynów energii, które pozwalają na gromadzenie nadwyżek i wykorzystywanie ich w okresach niedoboru. Hybrydowe elektrownie OZE mają wiele zalet, takich jak:

zmniejszenie kosztów inwestycji i eksploatacji dzięki współdzieleniu infrastruktury i urządzeń;

 • zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej i poprawa jej stabilności dzięki lepszemu dopasowaniu do zapotrzebowania;
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza dzięki wykorzystaniu czystych źródeł energii;
 • zwiększenie niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji źródeł energii.

Przykładami hybrydowych elektrowni OZE są:

 • elektrownia PVT (Photovoltaic Thermal), która łączy panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi
 • elektrownia wiatrowo-słoneczna (Wind-Solar), która łączy turbiny wiatrowe z panelami fotowoltaicznymi.
 • elektrownia biogazowa (Biogas), która łączy instalację do produkcji biogazu z instalacją do spalania biomasy.

Hybrydowe elektrownie OZE są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na świecie, ponieważ stanowią odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. W Polsce hybrydowe elektrownie OZE są jeszcze na etapie rozwoju, ale istnieją już inicjatywy i projekty mające na celu ich promocję i wsparcie. Pierwszą w Polsce hybrydową elektrownią OZE jest Kleczew Solar & Wind łączącą pozyskiwanie energii ze słońca i wiartu. Jej wykonawcą w formule EPC jest grupa Electrum.

Jednym z rozwiazań stosowancyh na polskich gruncie prawnym, mających na celu promocję i wsparcie rozwoju hybrydowych instalacji OZE jest koncepcja cable pooling, która polega na podłączeniu przynajmniej dwóch odnawialnych źródeł energii do tego samego przyłącza sieciowego. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach budowy nowej infrastruktury i lepiej wykorzystać istniejącą.

Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych: Tworzenie Infrastruktury Przyszłości

Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych (GWSE) to podmiot, który zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych. Generalny wykonawca oferuje swoim klientom usługi na każdym etapie projektu, od analizy technicznej i ekonomicznej, przez uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i zgód, po wykonanie prac budowlanych i montażowych, a także serwis i utrzymanie obiektów.

Jednym z głównych obszarów działalności GWSE jest budowa i serwis farm fotowoltaicznych i wiatrowych, które stanowią alternatywne źródła energii odnawialnej (OZE). Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe są instalacjami, które wykorzystują energię słoneczną i wiatru do wytwarzania prądu elektrycznego. Są one coraz częściej wybierane przez inwestorów ze względu na korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.

Budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych wymaga od GWSE posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania, doboru sprzętu, montażu i podłączenia do sieci. Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych musi również zapewnić bezpieczeństwo i jakość wykonania prac, a także spełnić wymagania prawne i normatywne. Do najważniejszych zadań GWSE należą m.in:

 • Przeprowadzenie analizy lokalizacji, warunków klimatycznych, dostępności infrastruktury i potencjału energetycznego.
 • Opracowanie koncepcji technicznej i biznesowej projektu, w tym wybór optymalnej technologii, mocy i skali farmy.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci z operatorem systemowym.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych, w tym środowiskowych, budowlanych i energetycznych.
 • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych, drogowych i innych niezbędnych do przygotowania terenu pod budowę farmy.
 • Dostawa, montaż i podłączenie do sieci modułów fotowoltaicznych (paneli PV) lub turbin wiatrowych, wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym i automatyką.
 • Przeprowadzenie testów i odbiorów technicznych instalacji, w tym pomiarów mocy i jakości energii.
 • Przekazanie farmy do użytkowania inwestorowi lub operatorowi.

Po zakończeniu budowy farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej GWSE może również świadczyć usługi serwisowe i utrzymaniowe instalacji. Polegają one na:

 • Monitorowaniu pracy farmy za pomocą systemów zdalnego nadzoru i kontroli.
 • Wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych sprzętu.
 • Naprawianiu ewentualnych usterek i awarii instalacji.
 • Optymalizowaniu pracy farmy w celu zwiększenia jej efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Zadania Generalnego Wykonawcy Sieci Energetycznych są więc bardzo zróżnicowane i wymagające. GWSE musi dysponować wysokimi kwalifikacjami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi, a także elastycznością i dostosowaniem do potrzeb klienta. Tylko w ten sposób GWSE może zapewnić realizację inwestycji na najwyższym poziomie i przyczynić się do rozwoju sektora OZE.

Budowa OZE: Nowe Horyzonty Wytwarzania Energii

W obliczu zmian klimatycznych i rosnącej potrzeby efektywnego wykorzystania energii, budowa OZE(Odnawialnych Źródeł Energii) staje się kluczowym elementem przekształcenia energetyki. Nowoczesne technologie, takie jak Climate Tech, otwierają przed nami nowe horyzonty wytwarzania energii, przyczyniając się do stworzenia zrównoważonej przyszłości.

Jednym z głównych nurtów rozwoju w dziedzinie energetyki alternatywnej jest budowa farm fotowoltaicznych. Panele PV umożliwiają konwersję energii słonecznej na energię elektryczną, zmniejszając naszą zależność od paliw kopalnych. Jednak nie są one jedynym źródłem czystej energii. Budowa farm wiatrowychelektrownie wiatrowe wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej, co staje się coraz bardziej efektywne i dostępne.

Aby zrealizować projekty związane z OZE, istotne jest zaangażowanie generalnego wykonawcy OZE oraz generalnego wykonawcy sieci energetycznych. To oni odgrywają kluczową rolę w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury, która umożliwia efektywne wykorzystanie energii odnawialnej.

Należy pamiętać, że budowa OZE to nie tylko fizyczna infrastruktura, ale także obsługa i utrzymanie istniejących rozwiązań. Serwis farm fotowoltaicznychserwis farm wiatrowych stanowią integralną część ekosystemu OZE, gwarantując niezakłóconą pracę instalacji oraz ich długotrwałą wydajność.

W miarę jak technologie stają się coraz bardziej zaawansowane, kompleksowe rozwiązania technologiczne pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie i monitorowanie systemów OZE. Firmy oferujące kompleksowe rozwiązania biznesowe w zakresie energetykikompleksowe rozwiązania energetyka dostarczają narzędzi, które wspierają zrównoważony rozwój i zarządzanie energetyką.

Podsumowując, budowa OZE i rozwijanie systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii to kluczowe kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości. Otwierają one nowe horyzonty wytwarzania energii, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 i ochrony naszego środowiska naturalnego. Dlatego inwestowanie w projekty związane z OZE oraz korzystanie z kompleksowych rozwiązań technologicznych stanowi ważny wkład w budowę bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Drugi Latający Salon Ambientu – wyjątkowa powietrzna akcja charytatywna już za kilka dni na podlaskim niebie

Charytatywny balon wypełniony muzyką po raz kolejny uniesie się w powietrze nad najbardziej urokliwymi obszarami Podlasia w ramach akcji Drugi Latający Salon Ambientu. Celem projektu jest wsparcie Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, dbającej o poprawę losu seniorów. Osoby chętne wesprzeć akcję i przeżyć wyjątkowy powietrzny lot w przestworzach przy dźwiękach Ambientu, nadal mają szansę wziąć udział w specjalnej zbiórce internetowej.

Wyjątkowa formuła akcji Latający Salon Ambientu łączy ze sobą niezapomniane wrażenia, jakie oferuje lot balonem, z artystyczną ucztą dla melomanów. Wydarzenie jest organizowane już po raz drugi. W zeszłym roku, dzięki hojności darczyńców, organizatorzy akcji zebrali ponad 20 tysięcy złotych, które zostały przekazane na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

„W tegorocznej edycji Latającego Salonu Ambientu chcemy zwrócić uwagę, na to, że troszcząc się o przyszłość naszej planety warto pamiętać o osobach, które dbały o nią w przeszłości. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że całość kwoty, zebranej w ramach akcji, zasili konto Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Cieszymy się, że podobnie jak w zeszłym roku, możemy w tak szczytnym celu współpracować z Up To Date Festival, a w nasze działania zaangażował się także nietuzinkowy artysta rodzimej sceny Ambient” – mówiAgata Kalinowska, Brand Business Partner w Grupie Electrum – firmie, która jest organizatorem wydarzenia.

Drugi Latający Salon Ambientu zostanie zrealizowany przy udziale producenta i DJ’a ukrywającego się pod pseudonimem Botanica. Botanica tworzy relaksujący ambient, niekiedy przeplatany rytmicznymi utworami z pogranicza dub techno i house. Artysta jest entuzjastą nagrań terenowych, które wykorzystuje w swoich utworach i publikuje na swoim profilu Bandcamp. Jego nagrania pojawiają się w produkcjach filmowych, podczas treningów jogi, aplikacjach wspomagających relaks i medytację oraz jako tło muzyczne wystaw designu. Do tej pory produkcje Botanica ukazały się nakładem wytwórni MOST, Father And Son Records & Tapes, Dom Trojga i Neoviolence. Nagrania artysty są dostępne online na profilach  https://sayyestobotanica.bandcamp.com/ oraz https://soundcloud.com/thisisbotanica.

Cieszymy się, że jako Up To Date Festival mamy szansę współtworzyć Drugi Latający Salon Ambientu. W przeszłości podejmowaliśmy różne działania na rzecz seniorów. Robiliśmy murale, organizowaliśmy dancingi międzypokoleniowe – o tym się mówi lekko, łatwo i przyjemnie, jednak niełatwo jest mówić o tych, którzy powoli odchodzą. Razem z Electrum podejmujemy to wyzwanie i zapraszamy do niesienia pomocy. Pamiętajmy o pokoleniach, które były tu przed nami i którym zawdzięczamy bardzo wiele – mówi Jędrzej Dondziło, współtwórca akcji i Dyrektor Programowy Festiwalu Up To Date

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w wizualnej i muzycznej uczcie podczas lotu balonem nad Narwią i Puszczą Knyszyńską mogą nadal brać udział zbiórce internetowej pod adresem https://zrzutka.pl/6zy4h9. Wydarzenie zaplanowano na 25, 26, 27 i 28 września, zależnie od pogody. Start przewidywany jest na ok. godz. 16:00. Akcję można wspierać także na inne sposoby nabywając atrakcyjne cegiełki np. lekcję jogi.

O Electrum

Grupa Electrum to wiodący polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji. Dojrzałość technologiczna jej ekspertów pozwala na dostarczanie produktów i usług, które są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i biznesu zmieniające się wraz z postępującą transformacją energetyczną. Tworzy i wprowadza w życie rozwiązania oraz buduje projekty oparte o ideę indywidualnego miksu energetycznego, zachowując równowagę między odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu a aspektem ekonomicznym.

Więcej o grupie Electrum można znaleźć na naszych kanałach społecznościowych na LinkedIn, FacebookuInstagramie.

Skip to content