Climate Tech: Rewolucja w Technologiach Klimatycznych

technologie climate tech Technologie Climate Tech

Technologie Climate Tech to nowy trend w branży technologicznej, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie się do zmian klimatu. Climate Tech obejmuje szeroki zakres rozwiązań, takich jak energia odnawialna, przechowywanie energii, transport niskoemisyjny, rolnictwo zrównoważone, inteligentne budynki, gospodarka o obiegu zamkniętym i wiele innych. 

Wzrost globalnego rynku Climate Tech

Rewolucja w obszarze Climate Tech jest napędzana przez rosnącą świadomość społeczną i polityczną na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, a także przez postęp technologiczny i spadek kosztów niektórych technologii. Według raportu PwC, globalny rynek Climate Tech wzrósł z 418 miliardów dolarów w 2013 roku do ponad 600 miliardów dolarów w 2019 roku, a roczna stopa wzrostu wyniosła 13%. 

Potencjał

Technologie Climate Tech mają potencjał, aby nie tylko zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, ale także stworzyć nowe możliwości gospodarcze i społeczne. Na przykład, według Międzynarodowej Agencji Energii, przejście na czystą energię może stworzyć ponad 40 milionów miejsc pracy do 2050 roku. Ponadto, technologie Climate Tech mogą przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi, poprzez zapewnienie czystego powietrza, wody, żywności i zdrowia. 

Rewolucja Climate Tech – podsumowanie

Climate Tech to nie tylko kwestia techniczna, ale także kulturowa i społeczna. Aby osiągnąć pełny potencjał technologii Climate Tech, potrzebna jest współpraca między różnymi sektorami, regionami i krajami, a także zaangażowanie społeczności i konsumentów. Technologie Climate Tech to nie tylko sposób na walkę ze zmianami klimatu, ale także szansa na stworzenie lepszego świata dla nas i przyszłych pokoleń. 

Przeczytaj też: Climate Tech: Technologie dla Zrównoważonej Przyszłości

Przyszłość OZE w Polsce: Innowacje i Wyzwania

Odnawialne Źródła Energii (OZE) to takie, które wykorzystują naturalne zasoby, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa czy geotermia, do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub mechanicznej. OZE są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju gospodarek krajowych, ponieważ przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Polska ma ambitne cele dotyczące udziału OZE w bilansie energetycznym kraju. Według Strategii Energetycznej Polski do 2040 roku, udział OZE w zużyciu końcowym energii ma wzrosnąć do 23% w 2030 roku i do 32% w 2040 roku. Aby osiągnąć te cele, Polska potrzebuje inwestować w innowacje i przezwyciężać wyzwania związane z OZE. 

Innowacje w OZE dotyczą zarówno rozwoju nowych technologii, jak i poprawy istniejących. Przykładami innowacji w OZE są:  

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji systemów energetycznych,  
 • rozwój magazynowania energii w bateriach, wodorze czy ciepłownictwie, 
 • budowa inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają lepsze zarządzanie popytem i podażą energii. 

Wyzwania związane z OZE to takie, które utrudniają ich rozwój i wdrażanie. Przykładami wyzwań są:  

 • wysokie koszty inwestycji i eksploatacji niektórych OZE,  
 • niska akceptacja społeczna dla niektórych projektów OZE, takich jak farmy wiatrowe czy biogazownie,  
 • brak stabilności i przewidywalności regulacji prawnych i podatkowych dotyczących OZE. 

OZE są przyszłością energetyki w Polsce, ponieważ oferują wiele korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Aby wykorzystać pełny potencjał OZE, Polska musi stawiać na innowacje i pokonywać wyzwania, które stoją na drodze do transformacji energetycznej. 

Serwis Farm Wiatrowych: Niezawodność Twojej Energetyki 

Serwis farm wiatrowych

Serwis farm wiatrowych to niezbędna usługa dla każdego, kto chce maksymalizować potencjał i niezawodność swoich turbin wiatrowych. Regularne sprawdzanie i naprawianie turbin jest kluczowe, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długotrwałą pracę.

Farma wiatrowa Potęgowo. Zdjęcie Electrum.

 

Dlaczego serwis turbin wiatrowych jest tak ważny?

Serwis turbin wiatrowych przyczynia się do wielu korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Oto niektóre z nich:

   • Redukcja Emisji Szkodliwych Gazów: Energia wiatrowa nie wymaga spalania paliw kopalnych, co oznacza znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.
   • Oszczędność Zasobów Naturalnych: Jako nieograniczone źródło energii, energia wiatrowa zmniejsza zależność od cen i dostępności paliw kopalnych.
   • Tworzenie Miejsc Pracy: Rozwój farm wiatrowych stymuluje lokalną gospodarkę poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Jakie są korzyści z regularnego serwisowania farm wiatrowych?

Regularne serwisowanie farm wiatrowych:

 • zapobiega awariom,
 • wydłuża żywotność turbin,
 • zwiększa produkcję energii
 • i zmniejsza koszty eksploatacji.

Turbiny wiatrowe są narażone na różne czynniki, takie jak:

 • warunki pogodowe,
 • zużycie materiałów,
 • uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

Serwis turbin wiatrowych jest więc niezbędny, aby utrzymać turbiny w dobrym stanie technicznym i zapewnić ich sprawność przez długie lata.

Serwis farm wiatrowych Electrum

Kompleksowa usługa serwisowa

Serwis farm wiatrowych oferuje szeroki zakres czynności, w tym:

   • Inspekcja i Diagnostyka: Wykrywanie i ocena ewentualnych problemów lub uszkodzeń.
   • Naprawa i Wymiana Części: Przywracanie funkcjonalności i bezpieczeństwa turbin.
   • Konserwacja i Czyszczenie: Zapewnienie optymalnej pracy i wydłużenie żywotności turbin.
   • Modernizacja i Optymalizacja: Poprawa wydajności i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych.

 

Co oferuje Electrum?

Electrum wyróżnia się na rynku jako zaufany lider w dziedzinie serwisu systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Nasza oferta jest kompleksowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności i niezawodności instalacji OZE.

Serwis farm wiatrowych i Monitoring Obiektów OZE

SCADA

Nasze usługi serwisowe są zaprojektowane, aby zapewnić ciągłość działania Twojej farmy wiatrowej. Oferujemy pełen zakres działań, od regularnych przeglądów technicznych, poprzez szybką reakcję na ewentualne awarie, aż po zaawansowane analizy i optymalizację pracy systemów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, możemy zagwarantować, że Twoje obiekty OZE będą funkcjonować na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej o naszych usługach serwisowych:

Kompleksowe zarządzanie aktywami energetycznymi

 

Usługi O&M i Asset Management

Zarządzanie aktywamioperacyjne utrzymanie instalacji OZE to kluczowe elementy naszej oferty. Specjalizujemy się w zapewnieniu efektywnego i bezproblemowego funkcjonowania Twoich aktywów energetycznych. Nasze usługi O&M i Asset Management obejmują wsparcie w obszarach administracyjnym, prawnym i podatkowym, a także zarządzanie roszczeniami gwarancyjnymi i ubezpieczeniowymi, co pozwala na optymalizację wydajności i zwiększenie rentowności inwestycji.

Dowiedz się więcej, jak to robimy:

Zarządzanie farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi

 

Autorskie Rozwiązania z Zakresu Automatyki

serwis farm wiatrowych

Platforma EMACS to nasza flagowa innowacja technologiczna, która zwiększa efektywność i bezpieczeństwo farm wiatrowych. Jest to wielofunkcyjna platforma do zarządzania obiektami energetycznymi, łącząca zalety klasycznego systemu SCADA z narzędziami do analizy biznesowej. EMACS integruje, przetwarza i prezentuje dane z wielu źródeł informacji na jednej spójnej platformie, co pozwala na szybką diagnostykę i zdalne zarządzanie farmą wiatrową, a także na przeprowadzanie zaawansowanych analiz biznesowych.

Dowiedz się więcej: EMACS – Electrum Solutions

 

Dlaczego warto wybrać Electrum jako partnera w serwisie turbin wiatrowych?

Wybór Electrum jako partnera w serwisie turbin wiatrowych to decyzja, która zapewnia profesjonalizm, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Nasz zespół ekspertów gwarantuje najwyższą jakość usług, korzystając z najnowszych technologii, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dla farmy wiatrowej. Działamy w harmonii ze środowiskiem, wspierając zieloną energię i przyczyniając się do budowania lepszej przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w realizacji Twoich celów energetycznych.

Skontaktuj się z nami Kontakt – Electrum Holding

 

Serwis farm wiatrowych – inwestycja, która się opłaca

Decydując się na serwis farm i turbin wiatrowych, inwestujesz w niezawodność i efektywność swojej farmy wiatrowej. To nie tylko zwiększa wartość i atrakcyjność farmy dla inwestorów i odbiorców energii, ale także gwarantuje, że energia wiatrowa będzie służyć ludziom i planecie przez długie lata.

Serwis Infrastruktury Energetycznej: Zapewnij Stabilność Źródeł

Infrastruktura energetyczna to zbiór urządzeń i obiektów, które służą do wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i magazynowania różnych rodzajów energii, takich jak energia elektryczna, gaz, ropa naftowa czy CO2. Infrastruktura energetyczna jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do energii dla ludności, gospodarki i ochrony środowiska

Zapewnienie stabilności źródeł energii jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego. Stabilne źródła energii zapewniają ciągłość dostaw prądu, zmniejszają ryzyko awarii i zapobiegają nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych. Dlatego konieczne jest regularne serwisowanie i modernizowanie źródeł energii, takich jak elektrownie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy biogazownie. Serwisowanie źródeł energii polega na sprawdzaniu ich stanu technicznego, wymianie zużytych części, naprawie uszkodzeń i optymalizacji wydajności. Serwisowanie źródeł energii ma wiele korzyści, takich jak:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności systemu energetycznego,
 • obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania źródeł energii,
 • poprawa jakości i czystości energii elektrycznej,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń,
 • przedłużenie żywotności i zwiększenie rentowności źródeł energii.

Serwisowanie źródeł energii jest więc nie tylko obowiązkiem, ale także inwestycją w przyszłość. Dzięki temu możemy cieszyć się stabilnym, tanim i ekologicznym dostępem do energii, która napędza nasze życie i działalność.

Kompleksowe Rozwiązania Energetyczne: Optymalne Wykorzystanie Zasobów

Odnawialne źródła energii (OZE) są coraz ważniejszym elementem polskiego i europejskiego systemu energetycznego. Ich rozwój jest nie tylko korzystny dla środowiska, ale także dla gospodarki i społeczeństwa. Jednak OZE mają też pewne ograniczenia, takie jak zależność od warunków pogodowych, zmienność produkcji i niski stopień wykorzystania infrastruktury przesyłowej. Aby pokonać te bariery i zwiększyć efektywność i stabilność OZE, potrzebne są nowe i innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest cable pooling.

Czym jest cable pooling?

Cable pooling to współdzielenie infrastruktury energetycznej pomiędzy różnymi źródłami OZE, takimi jak elektrownie wiatrowe i słoneczne. Polega na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii zapewnionych dla jednej elektrowni do uruchomienia w tym samym miejscu innego źródła generowania energii. W ten sposób można lepiej wykorzystać dostępne zasoby i zminimalizować straty energii. Cable pooling jest szczególnie opłacalny przy połączeniu źródeł o różnym profilu pracy, np. fotowoltaiki z wiatrem. Dzięki temu można uzyskać większą stabilność i niezawodność dostaw energii, ponieważ różne źródła mogą się wzajemnie uzupełniać w zależności od warunków pogodowych i popytu.

Jakie są korzyści z cable pooling?

Cable pooling ma wiele zalet, zarówno dla inwestorów, jak i dla systemu energetycznego. Oto niektóre z nich:

 • Redukcja kosztów inwestycyjnych i operacyjnych - dzięki współdzieleniu infrastruktury przesyłowej można zmniejszyć koszty budowy i utrzymania nowych linii. Ponadto, dzięki lepszemu wykorzystaniu zdolności przesyłowych, można uniknąć lub ograniczyć konieczność płacenia opłat za brak równowagi lub za rezerwację mocy.
 • Szybszy rozwój projektów OZE - dzięki możliwości korzystania z istniejących przyłączy, nowe projekty OZE, takie jak elektrownie wiatrowe lub słoneczne, mogą szybciej uzyskać zgodę na budowę i wejść do eksploatacji. To z kolei przyspiesza proces transformacji energetycznej i zwiększa udział OZE w miksie energetycznym.
 • Zwiększona efektywność i stabilność systemu energetycznego - dzięki cable pooling można lepiej wykorzystać dostępne zasoby OZE i zredukować straty energii. Ponadto, dzięki połączeniu źródeł o różnym profilu pracy, można zwiększyć niezawodność i stabilność dostaw energii, zmniejszyć ryzyko przerw w zasilaniu i zapewnić większą elastyczność systemu w reagowaniu na zmiany popytu i podaży.
 • Minimalizacja wpływu środowiskowego - dzięki współdzieleniu infrastruktury przesyłowej można zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, który często towarzyszy budowie nowych linii. Można także ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w produkcji energii.

Kompleksowe Rozwiązania OZE: Transformacja Przemysłu Energetycznego

Transformacja Przemysłu Energetycznego jest kluczowym wyzwaniem dla Polski i świata, ponieważ wymaga zmiany sposobu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, słońce, woda i biomasa, mają wiele zalet, takich jak niższe emisje gazów cieplarnianych, mniejsze zużycie paliw kopalnych i większa niezależność energetyczna. Jednakże, aby skutecznie wykorzystać te źródła, potrzebne jest kompleksowe podejście w planowaniu pozyskiwania i generowania mocy, które uwzględnia ich zmienność, rozproszenie i koszty.

Kompleksowe podejście w planowaniu pozyskiwania i generowania mocy z odnawialnych źródeł energii polega na integracji różnych technologii, systemów i strategii, które zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów i zapotrzebowania na energię. Niektóre z tych elementów to:

 • Rozwój sieci inteligentnych (smart grid), które umożliwiają komunikację i koordynację między producentami, konsumentami i operatorami sieci, a także automatyczne dostosowywanie się do zmian warunków i zachowań.
 • Wprowadzenie magazynowania energii (energy storage), które pozwala na gromadzenie nadwyżek energii w okresach niskiego zapotrzebowania i uwalnianie jej w okresach wysokiego zapotrzebowania, co zwiększa elastyczność i stabilność systemu.
 • Zastosowanie systemów zarządzania popytem (demand response), które polegają na zachęcaniu lub ograniczaniu zużycia energii przez odbiorców w zależności od dostępności i ceny energii, co zmniejsza szczyty zapotrzebowania i obciążenie sieci.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i analizę danych o stanie i działaniu systemu energetycznego, co poprawia jego efektywność, bezpieczeństwo i jakość.
 • Optymalizacja zarządzania instalacjami OZE przy pomocy nowoczesnych systemów takich jak EMACS. EMACS integruje dane z różnych źródeł, takich jak inwertery, liczniki, czujniki, prognozy pogody i rynku energii, i prezentuje je w przejrzysty i intuicyjny sposób. EMACS pozwala na monitorowanie pracy instalacji OZE w czasie rzeczywistym, analizowanie ich wydajności i rentowności, optymalizowanie ich parametrów i planowanie konserwacji. EMACS jest również narzędziem do raportowania i audytu, które ułatwia spełnianie wymogów prawnych i umownych. EMACS jest więc nie tylko systemem SCADA, ale także systemem do analizy biznesowej, który pomaga właścicielom i operatorom instalacji OZE w podejmowaniu lepszych decyzji i zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku.

Transformacja Przemysłu Energetycznego jest procesem długofalowym i złożonym, który wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, takich jak rząd, sektor prywatny, organizacje społeczne i obywatele. Jest to jednak konieczne i możliwe, aby zapewnić zrównoważony rozwój i lepszą jakość życia dla przyszłych pokoleń.

Kompleksowe Rozwiązania Biznesowe w Energetyce: Nowoczesność i Efektywność

Energetyka odnawialna to taka, która wykorzystuje źródła energii, które nie są ograniczone i nie zanieczyszczają środowiska, takie jak wiatr, słońce, woda czy biomasa. Inwestowanie w energię z OZE ma wiele korzyści ekonomicznych, takich jak:

 • Obniżenie kosztów produkcji energii, ponieważ źródła odnawialne są tańsze i stabilniejsze niż paliwa kopalne.
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora energetycznego, ponieważ OZE wymagają nowych technologii i rozwiązań.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego, ponieważ OZE są zdecentralizowane i angażują społeczności.
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ OZE zmniejszają zależność od importu paliw kopalnych i ryzyko zakłóceń w dostawach.
 • Przyczynianie się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu, ponieważ OZE redukują emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Nowoczesność i efektywność w energetyce odnawialnej to kluczowe czynniki, które wpływają na atrakcyjność inwestycyjną OZE. Nowoczesność oznacza stosowanie najnowszych technologii i standardów jakościowych, które zapewniają wysoką wydajność i niezawodność systemów OZE. Efektywność oznacza optymalizację kosztów i zysków związanych z produkcją i zużyciem energii z OZE, uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Zarówno nowoczesność w podejściu jak i efektywność w realizacji przekładają się na kompleksowość dostarczanych rozwiązań dla bizneso wpłynąć na ich rentowność i konkurencyjność na rynku energetycznym.

Kompleksowe rozwiązania biznesowe w energetyce OZE to takie, które zapewniają pełną obsługę i wsparcie dla inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych OZE. Kompleksowe rozwiązania biznesowe mogą obejmować:

 • Doradztwo i analizę rynku, regulacji, technologii i finansowania OZE.
 • Projektowanie i realizację systemów OZE, w tym dobór sprzętu, instalację, uruchomienie i konserwację.
 • Zarządzanie i optymalizację produkcji i zużycia energii z OZE, w tym monitorowanie, sterowanie, magazynowanie i sprzedaż nadwyżek.
 • Integrację i współpracę z innymi podmiotami z sektora energetycznego, takimi jak dostawcy, odbiorcy, operatorzy sieci i regulatorzy.

Wykorzystanie Potencjału OZE

Inwestorzy i przedsiębiorcy mogą czerpać korzyści z pełnego potencjału OZE dzięki kompleksowym rozwiązaniom biznesowym. Te usługi nie tylko zwiększają efektywność i rentowność inwestycji, ale również minimalizują ryzyko i koszty związane z OZE.

Dostawcy Usług w OZE

Różne podmioty, w tym specjalistyczne firmy, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne, dostarczają tych kompleksowych rozwiązań. Oferują one wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb rynku.

Przykład Platformy OZE

[Platforma OZE] jest przykładem takiej inicjatywy. Łączy ona dostawców i odbiorców energii z OZE w Polsce, oferując szeroki zakres usług: doradztwo, wsparcie techniczne, prawne i finansowe.

Kompleksowe Rozwiązania Inżynierskie: Kreatywność w Rozwoju Energetyki

Kreatywność jest kluczowym czynnikiem w rozwoju energetyki z OZE. Dzięki niej powstają nowe inżynierskie rozwiązania, które zwiększają efektywność, obniżają koszty i minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Niektóre przykłady kreatywnych projektów związanych z OZE to:

 • Sztuczne liście, które naśladują proces fotosyntezy i produkują tlen i wodór z wody i światła słonecznego.
 • Latające turbiny wiatrowe, które wykorzystują silniejsze i stabilniejsze wiatry na dużych wysokościach i przesyłają energię do ziemi za pomocą kabli.
 • Panele słoneczne z perowskitu, które mają potencjał osiągnąć wyższą sprawność i niższą cenę niż tradycyjne panele z krzemu.

Te i wiele innych pomysłów pokazują, jak kreatywność wspiera rozwój energetyki z OZE i dostarcza nowych inżynierskich rozwiązań. Kreatywność jest nie tylko źródłem inspiracji, ale także narzędziem do rozwiązywania problemów i tworzenia lepszego świata.

Inżynierowie i automatycy nieustanie poszukują nowych rozwiązań jak te powyższe, ale także starają się wykorzystywać już funkcjonujące rozwiązania w niestandardowy sposób. Przykładem takiego podejścia są pływające farmy słoneczne. To jeden z najnowszych trendów w energetyce odnawialnej. Oto kilka faktów na ich temat:

 • Pływające farmy słoneczne wykorzystują powierzchnię wody, która jest często niewykorzystywana lub niedostępna dla innych celów, takich jak rekreacja, turystyka czy rolnictwo.
 • Pływające farmy słoneczne mają wyższą wydajność niż tradycyjne farmy lądowe, ponieważ są chłodzone przez wodę i mogą śledzić ruch Słońca.

Pływające farmy słoneczne mogą również przynosić korzyści dla środowiska, ponieważ zmniejszają parowanie wody, hamują rozwój glonów i zapobiegają erozji brzegów.

Kompleksowe Rozwiązania Technologiczne: Nowe Technologie dla Energii Przyszłości

Hybrydowe elektrownie OZE to takie, które łączą w sobie różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, takie jak wiatr, słońce, biomasa czy woda. Celem takiego połączenia jest zwiększenie efektywności i niezawodności produkcji energii, która nie zależy od warunków atmosferycznych czy pory dnia. Hybrydowe elektrownie OZE mogą również korzystać z magazynów energii, które pozwalają na gromadzenie nadwyżek i wykorzystywanie ich w okresach niedoboru. Hybrydowe elektrownie OZE mają wiele zalet, takich jak:

zmniejszenie kosztów inwestycji i eksploatacji dzięki współdzieleniu infrastruktury i urządzeń;

 • zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej i poprawa jej stabilności dzięki lepszemu dopasowaniu do zapotrzebowania;
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza dzięki wykorzystaniu czystych źródeł energii;
 • zwiększenie niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji źródeł energii.

Przykładami hybrydowych elektrowni OZE są:

 • elektrownia PVT (Photovoltaic Thermal), która łączy panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi
 • elektrownia wiatrowo-słoneczna (Wind-Solar), która łączy turbiny wiatrowe z panelami fotowoltaicznymi.
 • elektrownia biogazowa (Biogas), która łączy instalację do produkcji biogazu z instalacją do spalania biomasy.

Hybrydowe elektrownie OZE są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na świecie, ponieważ stanowią odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. W Polsce hybrydowe elektrownie OZE są jeszcze na etapie rozwoju, ale istnieją już inicjatywy i projekty mające na celu ich promocję i wsparcie. Pierwszą w Polsce hybrydową elektrownią OZE jest Kleczew Solar & Wind łączącą pozyskiwanie energii ze słońca i wiartu. Jej wykonawcą w formule EPC jest grupa Electrum.

Jednym z rozwiazań stosowancyh na polskich gruncie prawnym, mających na celu promocję i wsparcie rozwoju hybrydowych instalacji OZE jest koncepcja cable pooling, która polega na podłączeniu przynajmniej dwóch odnawialnych źródeł energii do tego samego przyłącza sieciowego. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach budowy nowej infrastruktury i lepiej wykorzystać istniejącą.

Serwis farm fotowoltaicznych: Dbaj o efektywność OZE

Serwis farm fotowoltaicznych zapobiega problemom takim jak uszkodzenia paneli, spadek wydajności, awarie sprzętu czy kradzieże. Farmy fotowoltaiczne są jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej, które pozwalają na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i oszczędność kosztów. Jednak aby cieszyć się pełnymi korzyściami z tej technologii, należy zadbać o odpowiednią konserwację i serwisowanie farm fotowoltaicznych.

W tym artykule dowiesz się o: 

 • przebiegu serwisu farm fotowoltaicznych, 
 • systemach diagnostyki, które pozwalają na sprawdzanie stanu paneli, inwerterów, liczników i innych elementów instalacji paneli słonecznych, 
 • systemach analitycznych, które wykorzystują dane z czujników do wykrywania anomalii, prognozowania produkcji energii, optymalizacji pracy systemu i generowania raportów, 
 • systemach bezpieczeństwa i alarmowych, które zapewniają ochronę farmy przed włamaniami, pożarami, przepięciami czy uszkodzeniami mechanicznymi, za pomocą czujników ruchu, dymu, temperatury i wilgotności. 

Jak przebiega serwis farm fotowoltaicznych? 

Zarządzanie farmami fotowoltaicznymi to zadanie wymagające nieustannej uwagi i specjalistycznej wiedzy. 

 • Dyspozytornia działająca 24/7 – zapewniamy ciągłość pracy i szybką reakcję na ewentualne awarie. Nasz zespół specjalistów od farm monitoruje systemy non-stop, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, natychmiast uruchamiana jest procedura diagnozy. Jeśli to możliwe, naprawa realizowana jest zdalnie, co pozwala na szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności. 
 • Serwis prewencyjny – obejmuje regularne przeglądy techniczne realizowane w cyklach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych. Dzięki nim, możliwe jest wyprzedzenie potencjalnych problemów i zapewnienie długotrwałej efektywności instalacji. Przeglądy te są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i obejmują zarówno zalecenia producentów, jak i wymogi polskiego prawa budowlanego. 
 • Serwis naprawczy – oferujemy kompleksowe naprawy korekcyjne, które przywracają sprzęt do stanu sprzed usterki. Wspieramy również naszych klientów w procesie roszczeń gwarancyjnych i ubezpieczeniowych. Przygotowujemy niezbędne raporty i wyceny zniszczeń, a także wskazując elementy, które mogą wymagać przyszłej uwagi. 

W Electrum dbamy o to, aby każda farma fotowoltaiczna działała bez zarzutu. Nasze usługi o&m zapewniają klientom spokój i pewność, że ich inwestycja jest w dobrych rękach. 

EMACS – rewolucja w diagnostyce farm fotowoltaicznych 

EMACS to nowoczesny system diagnostyki, który rewolucjonizuje zarządzanie farmami fotowoltaicznymi. Dzięki EMACS, możliwa jest redukcja kosztów operacyjnych poprzez ciągły monitoring infrastruktury i szybką reakcję na usterki, często z opcją zdalnej naprawy. System ten nie tylko poprawia procesy technologiczne przez automatyzację, ale również umożliwia szczegółowy podgląd bilansu energetycznego, co jest kluczowe dla instalacji przemysłowych. 

Z EMACS, zmniejszasz ryzyko awarii i zwiększasz bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu wglądowi w stan produkcji energii i kondycję urządzeń. Co więcej, system zapewnia pełną kontrolę nad obiektem; jest łatwo dostępny z każdego urządzenia, bez potrzeby specjalistycznej infrastruktury, z intuicyjną obsługą i możliwością zarządzania dostępem do funkcji. 

EMACS

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ EMACS – Electrum Solutions 

Serwis farm fotowoltaicznych i diagnostyka sieci z Centrix Evolution

Centrix Evolution, Electrum Solutions oferuje usługi lokalizowania i naprawy usterek sieci energetycznej z niezrównaną precyzją i bezpieczeństwem. Jako jedyny nowoczesny wóz pomiarowy w Polsce, Centrix Evolution wykorzystuje zaawansowaną technologię do efektywnego badania i serwisowania sieci elektroenergetycznych. To rozwiązanie gwarantuje najszybsze i najdokładniejsze wyniki, minimalizując ryzyko i koszty. 

Centrix Evolution to więcej niż tylko lokalizacja usterek. Dzięki funkcjom takim jak IFL, ICE I Decay, ARM® Multishot, ProRange, i MFM 10, system ten umożliwia pełną diagnostykę sieci. Zintegrowane z zaawansowanym oprogramowaniem, Centrix Evolution dostarcza kompleksowe informacje o stanie technicznym infrastruktury, co pozwala na inteligentną predykcję napraw. 

Z Teleflex®, najwyższej klasy lokalizatorem, Electrum Solutions zapewnia dokładne zlokalizowanie usterki, oszczędzając czas i zasoby. Dodatkowo, Centrix Evolution wspiera próby wytrzymałości elektrycznej i diagnostykę WNZ, oferując usługi takie jak diagnostyka tg delta, lokalizacja tras kabli metodą Signal-Select®, oraz MeggerBook – inteligentną bazę danych dla optymalnego zarządzania danymi pomiarowymi. 

Centrix Evolution

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Naprawy i Diagnostyka Sieci z Centrix Evolution – Precyzja i Bezpieczeństwo – Electrum Solutions 

SCADA: serce nowoczesnego monitoringu i serwisu farm fotowoltaicznych

System SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to kluczowy element, zapewniający profesjonalną obsługę farm fotowoltaicznych, zapewniający bezpieczeństwo, niezawodnośćoptymalizację wydajności. Jako centralny system informatyczny, SCADA zbiera cenne dane z różnorodnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Umożliwia ich wizualizację i efektywne sterowanie procesami produkcyjnymi. 

Dzięki SCADA, operatorzy farm słonecznych mają dostęp do aktualnych pomiarów, mogą wizualizować dane w przejrzystych schematach, wykresach i tabelach, a także sterować procesem produkcji energii w sposób zautomatyzowany. System ten umożliwia również archiwizację danych historycznych i generowanie szczegółowych raportów, co jest nieocenione dla długoterminowej analizy i optymalizacji. 

SCADA jest niezbędna dla farm słonecznych, ponieważ zapewnia kompleksowy nadzór nad obszarami, na których są one położone, oraz nad parametrami pracy urządzeń. Wykrywanie i alarmowanie o nieprawidłowościach, takich jak wtargnięcia czy przekroczenia progów alarmowych, pozwala na szybką reakcję i minimalizację ryzyka szkód. System SCADA umożliwia również zdalne sterowanie procesem produkcji energii. Dostosowuje parametry pracy do aktualnych warunków pogodowych i zapotrzebowania na energię. Przekłada się to na zwiększenie efektywności i jakości energii dostarczanej do sieci. 

SCADA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SCADA: Serce nowoczesnego monitoringu farm słonecznych i wiatrowych – Electrum Solutions 

Serwis farm fotowoltaicznych – podsumowanie 

Korzystając z rozwiązań serwisowania farm, można nie tylko zwiększyć ich efektywność i niezawodność, ale także obniżyć koszty konserwacji. Dzięki temu, farmy fotowoltaiczne stają się jeszcze bardziej atrakcyjnym źródłem energii odnawialnej dla domów, firm i gmin. 

Skontaktuj się z nami Kontakt – Electrum Holding 

Skip to content